2. října 2017 | Tiskové zprávy

Nadační fond proti korupci podpořil bývalého policistu Jiřího Komárka

Nadační fond proti korupci na dnešní tiskové konferenci podpořil bývalého ředitele ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka. Plukovník Komárek byl jedním z nejvýraznějších a nejhlasitějších kritiků překotné a problematické policejní reorganizace, jejímž cílem bylo dle jeho názoru paralyzovat činnost úspěšného protikorupčního útvaru a odstranit jeho ředitele Roberta Šlachtu.

Jiří Komárek se nebál za svého šéfa veřejně postavit a otevřeně ve veřejném zájmu hovořit o možném podezření na únik informací z okolí policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Vzhledem k absolutní ztrátě důvěry ve vedení policejního prezidenta a ministra vnitra se následně rozhodl odejít na vlastní žádost od policie, poté mu byl snížen plat a nakonec byl i obviněn, což znamenalo odepření výsluhy za dlouhodobý služební poměr. Nadační fond proti korupci se proto rozhodl ho podpořit a pomoci mu zprostředkovat nabídku právní pomoci.

„Jiří Komárek je čestný a odvážný člověk. Jeho čestnost dokládá i fakt, že odmítl desetimilionový úplatek od lihového krále Březiny. Odvahu pak dokládá to, že se odvážil postavit proti mocenským zlojedům Chovancovi Tuhému a také proti zločinné policejní tzv. reformě. Ochrana a pomoc lidem, jako je pan Komárek, byly primárním důvodem vzniku Nadačního fondu proti korupci. Postavme se za pravdu a spravedlnost,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci Karel Janeček, zakladatel a předseda správní rady Fondu.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz