13. listopadu 2014 | Tiskové zprávy

Náhrady pro Karla Randáka

V květnu tohoto roku vyzval člen správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Randák Ministerstvo spravedlnosti k náhradě škody, která mu vznikla neoprávněným trestním stíháním. Dle obžaloby měl zveřejnit informace o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové). Soud ho obžaloby zcela zprostil.

Karel Randák se rozhodl požadovat po státu pouze náhradu hotových výdajů, které v souvislosti s neoprávněně vedeným trestním řízením musel vynaložit. Náhradu vzniklé nemajetkové újmy nepožadoval.

„Ministerstvo nám nyní v zákonné lhůtě vyplatilo požadovanou částku ve výši cca 60.000 Kč. Náklady trestního stíhání zaplatí daňový poplatník, který s uvedeným sporem nemá co do činění. Byli bychom proto rádi, aby ministryně spravedlnosti využila své zákonné možnosti a ministerstvo požadovalo úhradu po konkrétních policistech, kteří při vyšetřování postupovali v rozporu s trestním řádem, a způsobili tím škodu,“ vyzývá ministryni Randákův obhájce Petr Kočí.

„Celé řízení bylo od samého počátku nesmyslné, spis obsahoval velmi podivné, nejspíše smyšlené, „důkazy“. Domnívám se proto, že způsobenou škodu by měl zaplatit ze svého policejní kapitán Vlastimil Kokeš. Jen tak se zabrání tomu, aby se policie dopouštěla i v budoucnu zcela beztrestně podobných excesů a aby začali konečně nést konkrétní úředníci následky svých činů,“ dodává k věci sám Karel Randák.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci výslovně dává státu možnost požadovat regresní úhradu od těch osob, které se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.

Kontakty: Petr Kočí, tel.: 777 626 065, Karel Randák, tel.:  603 486 731