22. června 2015 | Aktuality

Národní elektronický nástroj za stamilióny

Nadační fond proti korupci podal v březnu tohoto roku trestní oznámení ve věci podezření na spáchání několika trestných činů, kterých se měl dopustit neznámý pachatel nebo pachatelé v souvislosti s vývojem aplikace s názvem „Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“).

Aplikace NEN by měla sloužit k zadávání veřejných zakázek. Garantem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Značná část vývoje je financována z fondů EU. Veřejnou zakázku na vývoje NENu vyhrála společnost DATASYS s.r.o. (IČ: 612 49 157). Ponechme stranou úvahy o smysluplnosti projektu a budoucnosti projektu. Obě otázky jsou na rozsáhlý komentář.

Trestní oznámení se zabývá dvěma aspekty celého projektu: extrémními náklady a jiným technickým řešením než bylo v původní nabídce a smlouvě. Z pohledu daňového poplatníka jsou důležité zejména náklady na vývoj aplikace. Podle několika odborníků z oblasti ICT, které fond oslovil, by neměly náklady na vývoj takového nástroje přesáhnout částku 20 mil. Kč. Dosavadní náklady na vývoj NENu se pohybují v řádech stamilionů korun. Navíc je nutné počítat s náklady na provoz aplikace a to ve výši cca 230 mil. Kč za období 5 let. Veřejnou zakázku na provoz aplikace vyhrálo sdružení uchazečů Tesco SW a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s. Zajímavostí je, že společnost Tesco SW byla zároveň subdodavatelem společnosti DATASYS při vývoji aplikace.

Petr Soukenka, ředitel Nadačního fondu proti korupci okomentoval stávající situaci: „NEN je podle našeho názoru extrémně předražený a Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo produkt se zásadně jiným technickým řešením, než se kterým zvítězil dodavatel v soutěži. Právě toto řešení ale mělo poloviční váhu při hodnocení nabídek uchazečů. Naši IT konzultanti odhadli, že by se cena za vývoj takového sytému měla pohybovat v desítkách milionů, v žádném případě ne téměř dvě stovky milionů.“

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, email: petr.soukenka@nfpk.cz