16. prosince 2015 | Aktuality

NFPK jede dál

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým byl zamítnut návrh advokátní kanceláře MSB Legal na zrušení Nadačního fondu proti korupci. Vrchní soud rovněž potvrdil, že boj proti korupci je obecně prospěšnou činností a že Nadační fond proti korupci plní účel, ke kterému byl zřízen.

V prosinci 2012 podala advokátní kancelář MSB Legal návrh na zrušení Nadačního fondu proti korupci. Svoji argumentaci stavěla na konstatování, že činnost Fondu – tedy zejména boj proti korupci – nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle. Městský soud v Praze tento návrh v roce 2013 svým usnesením zamítl. Advokátní kancelář se proti tomuto rozhodnutí odvolala a dnes Vrchní soud v Praze rozhodnutí Městského soudu potvrdil.

„Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum a odvolací soud předchozí rozhodnutí potvrdil. Bylo by s podivem, pokud by nebyla činnost našeho Fondu shledána obecně prospěšnou, když téma korupce je řešeno velmi aktivně i na vládní úrovni. Argument, že jsme se zaměřili pouze na konkrétní osoby, je absurdní. Stačí, když se podíváte na historii našich kauz a udělených nadačních příspěvků. Za historii existence fondu jsme udělili přibližně 60 nadačních příspěvků, přičemž pouze jeden z nich měl vztah k osobám z okruhu advokátní kanceláře MSB Legal,“ okomentoval výrok soudu Petr Soukenka, ředitel Fondu.

Právní zástupce Nadačního fondu proti korupci JUDr. Petr Kočí k tomu doplnil: „Vrchní soud se ztotožnil se závěrem Městského soudu, že advokátní kancelář MSB Legal měla možnost se domáhat nápravy v řízení o ochranu dobré pověsti právnické osoby – ostatně jako každá právnická osoba, pokud by se cítila činností či výroky Nadačního fondu poškozena. S odvoláním tak nemohla uspět a soudu nezbylo, než předchozí rozhodnutí potvrdit.“

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz