NFPK podal v únoru 2012 trestní oznámení na tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho tehdejšího prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení…
28. března 2013 | Tiskové zprávy

NFPK pokračuje v kauze MPSV

Nadační fond proti korupci po dohodě se společností STUDENT AGENCY, s.r.o. podal trestní oznámení na JUDr. Evu Kubišovou jednající z pozice místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ing. Petra Rafaje jednajícího z pozice předsedy ÚOHS, popř. dalších v tuto chvíli oznamovateli neznámých osob.

JUDr. Eva Kubišová a Ing. Petr Rafaj, případně další, svou nečinností v úloze oprávněné úřední osoby, způsobili, že správní řízení, v němž je ÚOHS povinen vydat rozhodnutí ve lhůtě 60 dní, trvalo 328 dní. Správní řízení bylo zahájeno dne 3. 4. 2012, přičemž k vydání prvostupňového rozhodnutí došlo až dne 25. 2. 2013. Zákonem stanovená délka správního řízení tak byla překročena o téměř 9 měsíců.

Nečinnost výše jmenovaných přímo umožnila, aby plnění nezákonně zadané veřejné zakázky probíhalo a bylo hrazeno z veřejných rozpočtů o 9 měsíců déle, než by tomu bylo za situace, kdy by výše jmenovaní plnili své povinnosti řádně a v souladu se zákonem. S ohledem na to, že každý měsíc je bez řádného výběrového řízení za plnění zakázky vypláceno cca 60 mil. Kč, činí škoda z nečinnosti shora označených podezřelých za dobu překročení délky správního řízení o 9 měsíců cca 540 mil. Kč.

Přímým důsledkem nečinnosti podezřelých je vznik škody, která stonásobně přesahuje hranici škody velkého rozsahu stanovenou trestním zákoníkem. Jedná se tak nesporně o případ společensky značně škodlivý, který vyžaduje uplatnění trestní odpovědnosti pachatelů a trestně právních důsledků s ní spojených.

Nadační fond proti korupci upozornil na nezákonnosti v souvislosti se zaváděním nových  informačních systémů pro výplaty dávek  již v únoru 2012, kdy podal trestní oznámení na tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho tehdejšího prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace a postavení v obchodním styku, přijetí úplatku a dalších. NFPK rovněž inicioval návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na zrušení smlouvy a jejích dodatků se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734  315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz