3. září 2013 | Aktuality

NFPK s Láskou

Nadační fond proti korupci plně podporuje advokáta Václava Lásku, který dostal pokutu 200 tisíc korun za výroky na adresu AK Šachta & Partners (dnes MSB Legal).

Fond jednoznačně podporuje Václava Lásku, jenž dostal pokutu od České advokátní komory za tvrzení související s auditem v pražském Dopravním podniku (DPP), který Láska pro magistrát zpracoval v loňském roce. Právníci z advokátní kanceláře MSB Legal si stěžovali na výroky ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál a na Frekvenci 1. Václav Láska v nich popisoval organizovanou zločineckou strukturu, která podle něj v dopravním podniku fungovala a na které se měli advokáti z uvedené kanceláře podílet.

Nadační fond proti korupci již v prosinci 2011 a následně i v únoru 2012 popsal model vyvádění peněž z Dopravního podniku hl. m. Prahy. V prvním případě se jednalo o předražený tisk jízdenek a druhá část kauzy popisovala zakázku na bezpečnostní systém DPP, která byla zkonstruována tak, aby skrze ni mohlo odtéct z pražského Dopravního podniku kolem 100 miliónů korun. V obou těchto případech figurovala výše zmíněná advokátní ocelář MSB Legal (v prvním případě ještě jako AK Šachta & Partners), pracující pro lobbistu Ivo Rittiga.

V červnu 2013 navíc fond vyhrál ve všech bodech žaloby první kolo soudního sporu právě s Ivo Rittigem. Ten nadační fond zažaloval na ochranu osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů. Újma Ivo Rittigovi měla být způsobena prezentací materiálů na tiskové konferenci dne 6. prosince 2011, kdy bylo jeho jméno spojeno právě s kauzou machinací v Dopravním podniku Praha. Ivo Rittig bude muset NFPK uhradit i veškeré náklady na soudní řízení.

Nadační fond proti korupci se ztotožňuje s výroky Václava Lásky, které směřovaly k nestandardnímu chování advokátní kanceláře MSB Legal. Je s podivem, že takto vysoký trest byl udělen pouze za verbální projev a to ještě na adresu AK, která je dlouhodobě spojována s velmi kontroverzními právními službami a existuje důvodné podezření, že se AK MSB Legal podílela na tunelování veřejných prostředků z řady státních institucí a firem.  Jako výraz podpory se správní rada NFPK rozhodla poskytnout Václavu Láskovi satisfakci za škody, které mu způsobuje jeho veřejné vystupování a upozorňování na trestná jednání a to ve výši udělené pokuty.

„Je naprosto neuvěřitelné, že takováto pokuta byla udělena za verbální projev vůči této advokátní kanceláři. Obzvlášť pokud přihlédneme ke skutečnosti, že v červnu tohoto roku byl v sídle AK MSB Legal  proveden zásah protikorupční policie, který souvisel s další aktivitou této advokátní kanceláře, tentokrát v Nemocnici Na Homolce. I tuto kauzu podivného pronájmu konsignačních skladů v tomto zařízení jsme podrobně popsali vč. role AK MSB Legal,“ uvedl Petr Soukenka, ředitel  nadačního fondu.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. Více o všech výše zmíněných kauzách naleznete ZDE.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352