NFPK podal v únoru 2012 trestní oznámení na tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho tehdejšího prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení…
30. dubna 2012 | Korespondence MPSV

NFPK si vyžádal od ministra Drábka důležité dokumenty

Nadační fond proti korupci odeslal dopis ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi, který je odpovědí na jeho list ze 4. dubna 2012. V něm ministr mj. nabídl zástupcům fondu setkání. NFPK ve své reakci sděluje ministru Drábkovi, že je ochoten nabídku k pracovní schůzce zvážit, a žádá ministra o poskytnutí dokumentů, s nimiž by se zástupci fondu před případnou schůzkou rádi seznámili.

„Nejprve bych Vás ale chtěl požádat o poskytnutí podkladových materiálů a dokumentů, které bychom si potřebovali předem nastudovat – rádi bychom napomohli tomu, aby případné setkání bylo skutečně věcné a konstruktivní,“ píše se v dopise, který za NFPK podepsal předseda jeho správní rady Karel Janeček.

K dopisu je přiložen seznam dokumentů, o které NFPK ministra Drábka žádá. Celé znění dopisu NFPK najdete na: http://www.nfpk.cz/cz/kauza-mpsv

Dopis ministra Drábka adresovaný NFPK je k dispozici zde.