NFPK podal v únoru 2012 trestní oznámení na tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho tehdejšího prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení…
26. února 2013 | Tiskové zprávy

NFPK uspěl v boji proti miliardovému tunelu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydal dne 25. 2. 2013 rozhodnutí, kterým zakazuje společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. plnění z dodatků č. 5 a 6 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 stran zavádění nového informačního systému (dále jen „IS“) na výplatu nepojistných sociálních dávek na úřadech práce. Zároveň ÚOHS udělil Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pokutu ve shodné výši 500 tisíc Kč.

Na problematičnost této smlouvy a související veřejné zakázky, jakož i na další závažné skutečnosti, které se na MPSV děly za úřadování exministra Drábka a bývalého náměstka Šišky (a dalších osob), upozorňoval NFPK soustavně již od března roku 2012.

Jen na provozních nákladech nového IS bylo možné včasným zákazem plnění z uvedené smlouvy a z jejích dodatků zachránit kolem miliardy korun veřejných prostředků. Další stovky miliónů bylo možné ušetřit za vývoj (naprogramování) nového IS.

Na počátku roku 2012 obdržel NFPK závažné informace ohledně zavádění nového IS na úřadech práce a vazeb některých subdodavatelů nového IS na osoby kolem Jaromíra Drábka a Vladimíra Šišky. Tyto skutečnosti NFPK prezentoval na tiskové konferenci dne 3. 4. 2012 (vizte zde). Prostřednictvím oprávněného subjektu společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., jejímž majitelem je člen správní rady NFPK Radim Jančura, a ve spolupráci se sdružením INDOC, byl dne 3. 4. 2012 podán návrh na zákaz plnění z předmětné smlouvy a z některých jejích dodatků. Návrh současně podal i původní dodavatel aplikací společnost OKSystem s.r.o.. Následně byly oba návrhy sloučeny v jeden.  Trestní oznámení, obdobně jako návrh na zákaz plnění z předmětné smlouvy (resp. z jejích dodatků), podala rovněž i KDU-ČSL, která však byla ÚOHSem označena jako neoprávněný subjekt.

Společnost STUDENT AGENCY, s.r.o. podala dne 24. 10. 2012 žalobu na ÚOHS pro nečinnost ve věci rozhodnutí v uvedeném návrhu na zákaz plnění ze smlouvy. Soud v únoru tohoto roku dal žalobci za pravdu a nařídil ÚOHSu, že musí vydat rozhodnutí do 15 dnů (soud ve svém rozhodnutí zdůraznil, že ÚOHS svou nečinností a průtahy porušuje již 10 měsíců zákon – vizte zde).

Předmětná smlouva i její dodatky byly podle názoru NFPK uzavřeny bez výběrového řízení v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. ÚOHS svým rozhodnutím dal NFPK za pravdu.

NFPK nyní očekává, že MPSV učiní příslušné právní kroky vůči bývalému vedení MPSV za účelem vymáhání vzniklé škody.

Kontakt: Ing. Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734  315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz