22. srpna 2017 | Tiskové zprávy

Obec Zdiby – velké nesrovnalosti a velké dotace

Nadační fond proti korupci v minulosti upozornil odpovědné orgány na závažná pochybení při udělení dotace Středočeského kraje obci Zdiby. Dotace byla udělena v rozporu s podmínkami a s jejím účelem. Podání žádosti o dotaci i její schválení provázela řada pochybení jak na straně žadatele, tak i na straně poskytovatele dotace. Podle informací Fondu se obec Zdiby dlouhodobě potýká mj. se závažnými problémy ohledně evidence svých prostředků. Překvapivě to nebrání v získávání dalších dotací ve prospěch obce.                

V souvislosti s problematickou změnou územního plánu obce si Fond na počátku roku 2017 vyžádal od obce kopie 34 smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, které obec Zdiby v nedávné minulosti uzavřela s vybranými žadateli o změnu územního plánu. Existence těchto smluv plyne z oficiálních dokumentů obce z roku 2014 a 2015. Obec nejprve požadovala po Fondu uhradit náklady na pořízení těchto kopií, což Fond promptně učinil. Po delší době a po urgenci obec následně poskytla zcela jiné smlouvy, než které Fond požadoval. Po další stížnosti nakonec v březnu 2017 starosta obce Jan Tvrdý zaslal Fondu 6 požadovaných smluv (z celkového počtu 34) s tím, že „ostatní smlouvy nemáme k dispozici, jedná se o veškerý převzatý materiál od zvolení nového vedení obce“. To je velmi závažné sdělení, ze kterého mohou pro obec plynout velmi nepříjemné důsledky. Snad jen pro pořádek uveďme, kdo že byl v čele předchozího vedení obce Zdiby? Starostkou obce byla v letech 2010 až 2014 někdejší náměstkyně ministra zdravotnictví za ODS Tomáše Julínka a v současné době náměstkyně pro léčebnou péči Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Mgr. Markéta Hellerová.          

Kauzy v menších obcích nejsou méně závažné, než jsou kauzy na vyšších úrovních. V malé obci nabývá případný klientelismus mezi sousedy syrovější a osobitější ráz než klientelismus na vyšších a v podstatě anonymních úrovních…,“ okomentoval časté problémy spojené s vedením menších obcí Karel Škácha, ředitel Fondu.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz