19. dubna 2018 | Aktuality

Obžaloba ve zlínské nemocniční kauze

Nadační fond proti korupci podal v roce 2014 trestní oznámení o vysoce podezřelých zakázkách a zkreslování účetnictví v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. V říjnu 2016 následovala policejní razie a tento týden podala státní zástupkyně k soudu obžalobu na tehdejší předsedkyni představenstva nemocnice – Danu Barnášovou, které tak hrozí až 8 let odnětí svobody za škodu velkého rozsahu.                 

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) patřila k nejzadluženějším v zemi, neboť její závazky dosahovaly miliardy Kč. Na podezřelé praktiky upozorňovali někteří zaměstnanci KNTB, členka dozorčí rady či dokonce zdravotní pojišťovna. Přesto vedení kraje situaci bagatelizovalo, jakoby důvodem byla smůla či náhoda. Následně začal hospodaření nemocnice zkoumat Nadační fond proti korupci a svá zjištění doručil státnímu zastupitelství.

Obžaloba se týká trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku u veřejné zakázky „Modernizace přístroje magnetická rezonance Philips Intera 1,5T“ v hodnotě 22,1 miliónů Kč bez DPH uzavřené v listopadu 2012. Dle obžaloby se Dana Barnášová domlouvala se zaměstnancem společnosti Philips Česká republika s.r.o. na zadávacích podmínkách a dokonce i ceně ještě před samotným zadáním zakázky. Zakázka navíc byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by objektivně bylo vyvráceno, že by snad nemohla proběhnout standardní otevřená veřejná soutěž. Dle obžaloby ale zakázka vůbec neměla proběhnout a byla zbytečná, neboť nemocnice měla se společností Philips uzavřenou servisní smlouvu až do roku 2016. „Je nezbytné podrobně prozkoumat působení nejen Dany Barnášové, ale rovněž způsob sjednávání zakázek ze strany společnosti Philips a to jednak s KNTB a jednak s řadou dalších nemocnic.,“ dodává analytik NFPK Janusz Konieczny.

Dle vyšetřovatelů se Dana Barnášová také dopustila trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření nemocnice, kdy docházelo k závažné manipulaci s účetnictvím, nicméně spáchání tohoto trestného činu bylo již promlčeno. Finanční ukazatele dosáhly alarmujících hodnot, na což upozornila ve svém dopise tehdejší předsedkyně dozorčí rady KNTB Hana Příleská a zaslala ho vedení kraje ve složení ČSSD, SPOZ, KSČM. Dokonce uvedla, že kraj může kvůli pochybnému hospodaření o svoji nemocnici přijít. Místo řešení totiž nemocnice prováděla s účetnictvím různé rošády a kotrmelce, kdy na první pohled se zdálo, že se situace mírně zlepšuje, ovšem realita byla úplně jiná. Na manipulaci s účetnictvím upozornil vedení kraje rovněž Václav Rýznar, který dříve 10 let vedl Fakultní nemocnici v Olomouci. Krajským náměstkem pro zdravotnictví byl v té době Lubomír Nečas, který se před několika týdny stal novým předsedou Strany práv občanů Zemanovci. K samotné manipulaci docházelo pomocí takzvaných dohadných položek a NFPK v trestním oznámení poskytl informace o takovéto manipulaci v hodnotě cca 80 milionů Kč. Pozornosti by neměl uniknout ani fakt, že audity v KNTB zpracovávala společnost „TOP auditing, s.r.o.“, která dokonce doručila tehdejšímu náměstkovi Lubomíru Nečasovi posouzení účtování dohadných položek se závěrem, že je vše v pořádku a k manipulaci nedochází. Právě proto NFPK podá podnět Komoře auditorů České republiky na podivné počínání společnosti TOP auditing, s.r.o..

NFPK se při zkoumání hospodaření KNTB dopracoval k řadě dalších vysoce podezřelých zjištění – nevyhlašování veřejných soutěží tam, kde to bylo nutné či dokonce prokazatelně duplicitní zakázky – tedy dodání zakázky, která již dodána byla. Značnou odpovědnost za tento stav nese tehdejší politické vedení kraje, které ovšem se pokouší vytvořit dojem, že si své počínání již nepamatuje.
Zdravotnictví je prioritním tématem NFPK, neboť v této oblasti jsou veřejné prostředky často neprůhledně a přitom ročně české zdravotnictví spolyká více jak 300 miliard Kč. NFPK v této oblasti již zpracoval řadu dalších trestních oznámení, kauz a zveřejnil analýzu korupčních vztahů v segmentu zdravotnictví.

Kontakt: Janusz Konieczny, analytik NFPK, tel: 604 270 132, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz