10. října 2013 | Aktuality

Odmítl poskytnout úplatek 50 milionů a kvůli cti šel do rizika

George Formandl působí v České republice jako poradce pro zahraniční investory již od roku 1997. Jako předseda představenstva společnosti TESLA Properties a.s. se zabýval plánem na výstavbu bytů, kanceláří a obchodů v prostorách areálů Tesla Hloubětín v Praze 9. K této investiční akci byla nezbytná změna územního plánu a příslušné stanoviska pražského magistrátu. TESLA Properties se držel předepsaných postupů, zpracoval příslušnou dokumentaci, nicméně brzy pocítili svoji příležitost korupčníci, kteří George Formandla podrobili životní zkoušce.

V prosinci 2011 navštívila TESLA Properties tajemná osoba - František Koudelka, který sdělil, že pouze on je schopný zajistit změnu územního plánu. Svoji „pomoc“ si podmínil úplatkem 50 milionů Kč. Zároveň pohrozil, že pokud mu úplatek nebude poskytnut, pak se zasadí, aby změna územního plánu pro TESLA Properties, a.s. byla nedosažitelným cílem. George Formandl nejednal unáhleně a bedlivě zvažoval každý svůj další krok. Tento případ okamžitě ohlásil na policii, která se případu tímto začala věnovat.

Po absolvování několika schůzek s Františkem Koudelkou nadešel průlomový okamžik ve vývoji tohoto případu – dne 4. dubna 2012 se konala schůzka s tehdejším předsedou výboru pro územní rozvoj hlavního města Prahy – Vladimírem Schmalzem (ODS). Tuto schůzku zajistil František Koudelka, který nejprve přivedl k zadnímu vchodu do pražského magistrátu George Formandla, architekta Tesla Hloubětin Tomáše Hlaváčka a místostarostu Prahy 9 Marka Doležala. Všichni čtyři následně vyrazili přímo do kanceláře Vladimíra Schmalze, kde na dotyčné osoby čekali 2 pánové - Jaroslav Mráz a Jiří Morávek, jejichž úloha je v této kauze nejistá. Po tom co následně dorazil Vladimír Schmalz, George Formandl rozzlobeně sdělil všem přítomným, že je po něm požadován úplatek 50 milionů Kč. Následně vypukla hádka, po které setkání již rychle skončilo.

V prosinci 2012 bylo zahájeno soudní řízení. Městský soud v Praze uznal Koudelku vinným tím, že spáchal podvod ve stádiu pokusu, jelikož se snažil od TESLA Properties vylákat úplatek 50 milionů Kč. Bohužel tento případ přináší mnoho nezodpovězených otázek. Především je zde značná pochybnost, zda-li kromě Františka Koudelky neměly být uznány vinnými rovněž další osoby, případně zda-li František Koudelka takto nevymáhal úplatky rovněž v dalších případech a jaký byl vlastně jeho reálný vliv na pražském magistrátu. Nutno zde podotknout, že společně s Františkem Koudelkou byl původně obžalován i Jaroslav Pošík, který Koudelkovi pomáhal se zařizováním například zmíněné schůzky v kanceláři Vladimíra Schmalze. Pokud tedy máte obdobné zkušenosti se zmíněnými aktéry kauzy, neváhejte se okamžitě obrátit na policii.

Případ TESLA Properties ilustruje, jakým překážkám musí čelit zahraniční investoři, kteří jsou nezbytní pro přísun zahraničního kapitálu, hospodářský růst a tvorbu nových pracovních míst. Tento odvážný čin bude zajisté výstrahou pro další korupčníky, kteří požadují úplatky výměnou za manipulaci úředních rozhodnutí.

V říjnu 2013 TESLA Properties stále nezískala změnu územního plánu.

Rozhovor s Georgem Formandlem

Rozsudek Městského soudu v Praze

Odkazy: