9. března 2017 | Aktuality

Odmítnutí ÚOHS za 20 miliard

Mezi lety 2012 - 2013 se začala objevovat překvapivá rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zastavení řízení „pro bezpředmětnost“. Takto bylo prakticky zmařeno minimálně 200 stížností. Celkový objem zakázek, kterých se to týká, je nejméně 20 miliard Kč, z toho minimálně 10 miliard připadá na zakázky spolufinancované ze strukturálních fondů. Toto své počínání ÚOHS paradoxně odůvodňuje svou liknavostí.

Každý dodavatel má právo obrátit se na ÚOHS se žádostí o přezkoumání, zda zadavatel protizákonně nezvýhodnil některou společnost. Cílem činnosti ÚOHS by mělo být autoritativní konstatování, zda byl anebo nebyl porušen u veřejné zakázky zákon. Na přelomu let 2012 a 2013 se začala objevovat překvapivá rozhodnutí ÚOHS o zastavení řízení „pro bezpředmětnost“. ÚOHS začal odmítat stížnosti s odůvodněním, že kontrolní řízení je zbytečné, protože ÚOHS nestihl včas o stížnosti rozhodnout a zadavatel v mezidobí stihl uzavřít soutěženou smlouvu s konkurentem. Desítky zcela oprávněných žádostí tak byly prakticky zmařeny. Uchazeč o zakázku se dostal a stále dostává do nezáviděníhodné situace, kdy řádně a včas podal stížnost k ÚOHS, zaplatil vysokou kauci a náklady právního zastoupení a přesto se nedomohl žádného rozhodnutí. Fond disponuje seznamem 230 soutěží, které takto ÚOHS odmítl zkontrolovat.

Tato rozhodnutí o zastavení „pro bezpředmětnost“ byla povětšinou signována přímo předsedou Ing. Petrem Rafajem. Dále takto hojně rozhodoval místopředseda JUDr. Josef Chýle a JUDr. Eva Kubišová.

Úředníci ÚOHS jsou tak postaveni do nekontrolovatelné pozice. Vydání předběžného opatření, kterým by ÚOHS zakázal uzavřít smlouvu, je zcela na libovůli úředníků ÚOHS. Jak dlouho bude trvat zkoumání stížnosti, je taktéž ovlivnitelné jednáním anebo nejednáním úředníka. Tato praxe ÚOHS má proto obrovský korupční potenciál.

Od 1. 10. 2016 navíc může ÚOHS takto odmítat stížnosti na základě výslovného ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, které bylo do nového zákona vloženo na popud ÚOHS.

„Je naprosto nepřijatelné, aby ÚOHS nedodržoval a stále nedodržuje své zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. Zadavatel, ať už z objektivních (např. provozních) anebo subjektivních (např. korupčních) důvodů, má zájem na rychlém a beztrestném uzavření smlouvy. Když tak zadavatel učiní a smlouvu rychle uzavře, stává se dle logiky ÚOHS beztrestným. Považujeme toto jednání Úřadu za protiústavní, prokorupční a v rozporu s judikaturou Evropského soudního dvora,“ okomentoval stávající situaci JUDr. Miroslav Cák, právní expert Fondu v oblasti veřejných zakázek, a dodal: „V případě, že máte informace o pozadí činnosti ÚOHS, neváhejte se na nás obrátit.“

ÚOHS je ústředním orgánem státní správy, jehož úkolem je dohled nad dodržováním pravidel při zadávání veřejných zakázek a při hospodářské soutěži. Od roku 2009 je veden předsedou Ing. Petrem Rafajem (nominován ČSSD) a prvním místopředsedou JUDr. Hynkem Bromem (nominován ODS). Místopředsedou sekce veřejných zakázek je JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Příloha 1: Analýza rozhodnutí ÚOHSu od roku 2013, které byly odmítnuty pro tzv. „bezpředmětnost“

Příloha 2: Modelová situace a vybrané zakázky zastavené pro bezpředmětnost

Dodavatel se umístil na prvním místě. Zadavatel je domluven na výhře s dodavatelem na druhém místě. Zadavatel vyloučí prvního dodavatele pod záminkou chyby v nabídce. Dodavatel se brání stížností u ÚOHS. ÚOHS nikam nespěchá, a proto uplyne lhůta, po které je dle zákona možné uzavřít smlouvu. Zadavatel uzavře smlouvu s druhým dodavatelem. ÚOHS zastavuje řízení o stížností prvního dodavatele. Jednání zadavatele je beztrestné.

Mezi takto zmařenými stížnostmi jsou například i tyto podezřelé zakázky:

  • „Tyršův most v Přerově“ za 120 mil. Kč – netransparentní „losovačka“
  • „Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje“ za 529,7 mil. Kč – zakázka prošetřována Policií ČR
  • „Silnice II/150 Čechy, Domaželice“ – obchvat za 299 mil. Kč – netransparentní „losovačka“. Netransparentnost „losovačky potvrdil i Krajský soud v Brně“
  • Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva) za 45 mil. Kč – netransparentní „losovačka“
  • RASPENAVA – OPRAVA KOMUNIKACÍ, POVODEŇ 08/2010 za 153 mil. Kč – netransparentní losovačka
  • VD Karolinka – rekonstrukce hráze za 94,5 mil. Kč – zakázky zadavatele Povodí Moravy s.p. jsou prošetřovány Policií ČR
  • Modernizace trati Rokycany – Plzeň za 4 mld. Kč – zakázka byla napadena pro nedůvodné zvýhodnění společnosti Metrostav. Společnost Metrostav a její top manažeři jsou stíháni policií v kauze „Rath“

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník, tel.: 734 784 668, e-mail: miroslav.cak@nfpk.cz