11. prosince 2014 | Aktuality

Opravdu nikdo nic neporušil?

Karel Randák, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci, opětovně vyzývá Ministerstvo spravedlnosti k vymáhání náhrady škody po policii a jejích konkrétních úřednících. Škodu, která vznikla Karlu Randákovi neoprávněným trestním stíháním, nahradilo Ministerstvo spravedlnosti, resp. daňoví poplatníci.

V listopadu tohoto roku zaplatilo Ministerstvo spravedlnosti Karlu Randákovi částku cca 60.000,- Kč jako náhradu škody, která mu vznikla neoprávněným trestním stíháním. Dle obžaloby měl zveřejnit informace o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové), soudem byl však zcela zproštěn. Po vyplacení uvedené částky vyzval Ministerstvo, aby vymáhalo regresní úhradu od konkrétních osob, které se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí. Ministerstvo však prostřednictvím médií odpovědělo, že regres zvažovalo, ale vycházeje z odůvodnění zprošťujícího rozhodnutí se mu nejeví, že by soud, který pana Randáka osvobozoval, dovodil nějaké zásadní porušení trestního řádu, pro které by bylo možno po policejním orgánu regresní náhradu požadovat“.

Není možné, aby Ministerstvo požadovalo regresní náhradu po policistech pouze zcela sporadicky, jako se to děje doposud. V případě pana Randáka nalezneme taková pochybení police, která jsou i veřejnosti zjevná na první pohled. Pokud nebude regresní náhrada uplatňována ani v takovýchto extrémních případech, zůstanou konkrétní chybující policisté bez jakékoliv odpovědnosti,“ vysvětluje Randákův obhájce Petr Kočí.

Karel Randák k tomu dodal: „Je s podivem, že Ministerstvo nebylo v mém trestním spisu schopno dohledat pochybení policie, proto jsme jednotlivé nedostatky podrobně shrnuli nyní my a  žádáme, zda by nepřehodnotilo svůj názor na možnost regresního vymáhání škody po policistech či po státním zástupci, který na mé trestní stíhání dohlížel a nemuseli ji tak hradit daňoví poplatníci.

Příloha: Výzva Karla Randáka Ministerstvu spravedlnosti