8. prosince 2011 | Aktuality

Opravte zdanění hazardu! – vzkazujeme Senátu

Současná úprava zdanění hazardu okrádá rozpočty měst a obcí o 2,7 miliardy korun! Tuto zcela neakceptovatelnou úpravu loterijního zákona schválila hazardní koalice ve složení ODS, ČSSD, KSČM a tří poslanců VV dne 9.11.2011. Apelujeme proto na Senát – opravte zdanění hazardu!

Tato „hazardní koalice“ prosadila místo zdanění hazardu jeho další zvýhodnění a navíc zachovává nesystémové výjimky pro loterijní společnosti.  Prostor pro netransparentní zacházení s veřejnými penězi tak nebyl eliminován, jak chtěla na základě svého návrhu pouze TOP 09 a většina poslanců VV, ale naopak posílen.

Tato „hazardní koalice“ bohužel neodolala silnému vlivu loterijní lobby a schválila zákon, na základě kterého loterijní společnosti samy přerozdělí 2,7 miliardy korun na dobročinné účely, a to bez jakékoli odpovědnosti za efektivní hospodaření. Přitom v jiných evropských zemích je nepřípustný systém, kdy o veřejných penězích nerozhodují demokraticky volené orgány, ale samozvané soukromé firmy. Chceme vědět, proč poslanci „hazardní koalice“ nehlasovali pro vládní návrh Ministerstva financí ČR, který tyto prostředky svěřuje českým městům a obcím.

Namísto samospráv budou i nadále o využití povinných odvodů rozhodovat hazardní firmy, které, jak ze zkušenosti víme, daleko více než na veřejně prospěšné účely myslí na vlastní zisk. Důkazem je například stavba Sazka Arény. Návrh „hazardní koalice“ v podstatě zachovává stávající neprůhledný systém, kdy veřejné prostředky plynou místy do nedohledatelných sdružení bez jakékoli vykazované činnosti.

Dalším předvánočním dárkem, který poslanci hazardní koalice udělili loterijním společnostem, je osvobození hracích automatů a video loterijních terminálů od jakýchkoliv poplatků. Obce byly na základě tohoto rozhodnutí připraveny o další necelé dvě miliardy korun. Je to opět další vstřícný krok ve prospěch hazardu.

Nadační fond proti korupci a Veřejnost proti korupci usilují o maximální transparentnost při zacházení s veřejnými prostředky, a proto není možné ponechat přerozdělování 2,7 miliard na loterijních společnostech. Mnohem hospodárněji a odpovědněji budou s těmito prostředky zacházet české města a obce, což bude i značná pomoc pro neziskový sektor. Úprava zákona v této podobě je proto pro nás naprosto nepřijatelná.

Karel Janeček, Nadační fond proti korupci

Hana Marvanová, Veřejnost proti korupci