26. září 2018 | Aktuality

Otevřený dopis NFPK k výrokům senátora Iva Valenty předsedovi ODS Petru Fialovi

Věc: Otevřený dopis NFPK k výrokům senátora Iva Valenty

Vážený pane předsedo,

reaguji na článek senátora Valenty uveřejněný dne 25.9. 2018 na serveru Parlamentnílisty.cz.

Jeden z hlavních sponzorů ODS a hazardní magnát Ivo Valenta, který je zároveň de facto majitelem Strany soukromníků České Republiky (SS ČR), která dle Vašich slov „obohatila kandidátku občanských demokratů“ v minulých parlamentních volbách, se příkře vymezil vůči aktivitám nejvýznamnějších protikorupčních aktivit v této zemi.

Senátor Valenta ve své reakci uvedl následující: „Tzv. protikorupční zákony a protikorupční boj v naší zemi mají za následek jediné - rozvrat institucí, nárůst byrokracie a regulace a nástup zcela gumových populistických hnutí a stran, které pod záminkou boje proti korupci, a mnohdy ruku v ruce s organizacemi typu Rekonstrukce, ve skutečnosti skrytě prosazují své zájmy.“ 

Slova senátora PČR jsou velice závažná a znepokojující. Zajímá nás tedy stanovisko Občanské demokratické strany k těmto výrokům. Obracíme se na Vás zejména proto, že nyní opět kandidujete společně se SS ČR a zároveň je senátor Valenta dlouholetý podporovatel ODS, který ODS v posledních dvou letech daroval bezmála 13 miliónů korun, a svou podporu opakuje, i když žádný mandát jeho nominanti nezískali. Lze tedy předpokládat buď programovou shodu, a/nebo přímé prosazování zájmů hazardní lobby skrze ODS.

Jelikož neznáme ve vaší politické straně nikoho, kdo by se věnoval protikorupční politice, žádám Vás jako předsedu o vyjasnění.
S pozdravem,

PhDr. Karel Škácha                                                                                  
ředitel NFPK