2. března 2015 | Aktuality

Petr Soukenka: Jak se do lesa volá...

Pondělní glosa

Příběh etického kodexu pro Lesy ČR, který zpracovávala společnost Ivo Rittiga Rittig & Partners s.r.o., se v médiích průběžně objevuje od roku 2012. Dalo by se říci, že příběh známe od začátku do konce. Krátce zrekapitulujme: Lesy ČR si v roce 2011 objednaly u společnosti Rittig & Partners zpracování etického kodexu, a to za částku 1 720 000 Kč bez PDH (s DPH to bylo 2 060 000 Kč). Dokument zpracovaný Rittigovou firmou měl celkem 25 stran, ale fakticky se jednalo o stran 20, jak správně konstatoval JUDr. Tomáš Novosad z Městského soudu v Praze v roce 2013 („…psaný ovšem s velkorysými nadpisy a mezerami, takže počet normostran textu soud odhaduje na max. 20…“). Tedy co strana, to 86 tis. Kč bez DPH.

V roce 2012 po medializaci této veřejné zakázky Českou televizí tehdejší mluvčí Lesů ČR prohlásil, že „Cena odpovídala rozsahu provedení průzkumu, jeho vyhodnocení a následného zpracování vlastního kodexu“.

Etické kodexy byly a jsou fenoménem. Asi nahrazují selský rozum a výchovu rodičů. Některé jsem četl a jímala mne z nich hrůza, resp. připadal jsem si jako úplný nesvéprávný idiot. Uveďme pár skutečných perel z již zmiňovaného etického kodexu pro Lesy ČR:

  • Jednání zaměstnanců podniku je vždy a za všech okolností legální, etické, transparentní a v souladu se zákony České republiky a hodnotami LČR.
  • Při vykonávání svých povinností jsem svědomitý.
  • Držím své slovo.
  • Jsem upřímný k ostatním i k sobě samému.

Občas se stane, že zpracování etického kodexu předchází jakási riziková analýza, např. pracovních pozic s cílem identifikovat střety zájmů, křížení rozhodovacích pravomocí atd. Kdyby se snad někdo domníval, že Lesy ČR v rámci zakázky pro Rittig & Partners požadovaly zpracovat něco obdobného, tak se mýlí. NFPK disponuje smlouvou uzavřenou mezi Lesy ČR a společností Rittig & Partners (k dispozici máme i konkrétní fakturu za tento výtvor). V předmětu smlouvy je jasně uvedeno:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat vnitřní dokument Lesů České republiky, s. p. - Etický kodex zaměstnanců podniku, se zaměřením na definování žádoucích vnitřních i vnějších způsobu chování a jednání zaměstnanců podniku.“

Toť vše. Být na místě Ivo Rittiga, tak bych se při zpracování dokumentu také nepřetrhl. Z vděčnosti za lehce získané necelé dva miliony bych možná nad rámec smlouvy doplnil dokument o pár odstavců na téma „jak se chovat ke starším spoluobčanům“, případně „jak pečovat o domácí zvíře“. Je ovšem pravda, že jediným cílem celé akce bylo co nejjednodušším způsobem vytáhnout peníze ze státního podniku, tak proč se rozepisovat.

Petr Soukenka - ředitel a analytik NFPK