18. října 2017 | Aktuality

Počet kontrol ÚOHS po zavedení poplatku dramaticky klesl

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad nebo ÚOHS) je státní orgán, který má za úkol hlídat dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek. Úřad zahajuje kontrolu zadavatelů, kromě jiného také na základě odůvodněných podnětů od různých zainteresovaných osob. V roce 2016 došlo k zavedení poplatku za podání podnětu. Dle zjištění Nadačního fondu proti korupci vedlo zavedení poplatku k dramatickému poklesu úrovně veřejné kontroly dodržování pravidel zadávacího řízení oproti předcházejícím letem.

Podnět mohou Úřadu podat zainteresované osoby, kterými mohou být např. neziskové organizace, opoziční poslanci, ale také úřady, které při své činnosti narazily na podstatné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Podnět může podat také Policie, když při vyšetřování zjistí pletichy při veřejných zakázkách.  

Kdokoliv, kdo chce upozornit Úřad na porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek, včetně orgánů policie, státní správy a samosprávy, musí od loňského roku uhradit nevratný poplatek ve výši 10.000,- Kč za jednu každou zakázku, které se podnět týká. Když poplatek neuhradí, Úřad se jeho podnětem zabývat nebude, a to ani v případě, kdy by upozorňoval na zcela zásadní a jednoznačnou manipulaci s veřejnou zakázkou. Nový poplatek byl prosazen pozměňovacím návrhem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zavedení poplatku obhajoval místopředseda výboru Ladislav Okleštěk (ANO).

Zavedením poplatku došlo k dramatickému poklesu úrovně veřejné kontroly dodržování pravidel zadávacího řízení oproti předcházejícím letem. Nadační fond proti korupci, na základě zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, zjistil, že v období od 1. 10. 2016 do 9. 8. 2017 bylo na základě podnětu zahájeno pouhých 19 kontrol. Z toho v 16 případech bylo konstatováno porušení zadávacích pravidel. Oproti téměř srovnatelně dlouhému období v roce 2015, kdy bylo podnětem zahájeno 435 kontrol a ve 391 případech bylo konstatováno porušení zákona. Veřejná kontrola zakázek tak po zavedení poplatku rapidně klesla téměř 25 násobně.  

Veřejná kontrola zadávacích řízení je podstatným veřejným zájmem, a to zejména teď, když zákon umožňuje téměř bezbřehé změny předmětu zakázky po uzavření smlouvy. Vyžadovat nevratný poplatek od někoho, kdo chce upozornit na protizákonnost a přitom sám nemá na výsledku zadávacího řízení žádný vlastní ekonomický zájem, je jako žádat 10.000,- Kč po někom, kdo jde na policii oznámit, že jeho soused bije svoji ženu. Tento stav je nesprávný. Zákon musí být změněn,“ okomentoval skutečnost JUDr. Miroslav Cák, právní expert Nadačního fondu proti korupci.   

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. I Vy nás můžete upozornit na plýtvání s veřejnými penězi při zadávání veřejných zakázek.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník NFPK, tel.: 734 784 668, e-mail: miroslav.cak@nfpk.cz