18. května 2017 | Tiskové zprávy

Podezřelé zakázky Policie ČR

Zadavatelem podezřelých veřejných zakázek může být paradoxně i samotná policie. Veřejné zakázky týkající se dodávek balistických vest pro policejní útvary doprovázejí nestandardní okolnosti. Nadační fond proti korupci provedl základní srovnání veřejných zakázek a rozhodl se podat u vybrané zakázky na dodávku balistických vest trestní oznámení.

Tyto veřejné soutěže často připomínají hru s jediným účastníkem. Ostatní jsou vyloučeni nezřídka na základě subjektivního či nedostatečně ověřitelného hodnocení. Někdy jsou zakázky vyhlášené ve spěchu, jindy je veřejná soutěž vyhlášena natolik nejasně, že je opakovaně rušena. A k tomu všemu značnou část zakázek vyhrávají 2 společnosti, které jsou si navíc poměrně podobné.

Fond podal trestní oznámení u veřejné zakázky na dodávku balistických vest, kde de facto soutěžil pouze jeden uchazeč o zakázku.[1] Do soutěže se přihlásili dva uchazeči, z nichž jeden byl následně vyloučen. Součástí zadávací dokumentace byla nebývale podrobná specifikace a to tak, že byla na míru přesná s prodávanými balistickými vestami vítězného uchazeče. Navíc bylo na zpracování nabídky včetně předložených vzorkových kusů vest dle všech kritérií pouhých 20 dnů a byla načasována na období, kdy možní uchazeči měli dlouhodobě plánovanou celozávodní dovolenou. Vyloučený uchazeč navíc podal nabídku s podstatně nižší cenou za tyto vesty.

Trochu jako zjevení působí veřejná zakázka na dodávku balistických vest z roku 2013, kdy se do veřejné soutěže přihlásilo osm účastníků. Nikdo nebyl vyloučen, vysoutěžená cena klesla o 37 % oproti předpokládané hodnotě a není známa stížnost na kvalitu zboží. Takováto situace se již bohužel neopakovala. Způsob vyřazení těchto uchazečů u dalších veřejných soutěží je často těžce ověřitelný. U zkoumaných sedmnácti veřejných zakázek byla jednou použita elektronická aukce a hned cena klesla na třetinu původní předpokládané hodnoty.

Veliké rozpaky naopak budí zakázka na dodávku protiúderových kompletů v hodnotě cca 68 milionů Kč. Tato veřejná soutěž byla dvakrát zrušena a třetí pokus této soutěže byl veden takovým způsobem, že v soutěži nakonec zůstal pouze jeden uchazeč. ÚOHS následně za netransparentní veřejnou soutěž vyměřil pokutu 250 tisíc Kč, která ovšem rozkladem byla zrušena. Podmínky soutěže se v průběhu rušených tendrů postupně měnily tak, že nakonec vyhrál uchazeč s prakticky stejnou nabídkou jako v první zrušené soutěži, ovšem tehdy úspěšný nebyl.

Jeden z nejčastějších vítězů těchto soutěží – společnost Lopaco, s.r.o. získala veřejné zakázky již krátce po svém vzniku a působila spíše jako zprostředkovatel. Tyto veřejné soutěže působí neprůhledně a podrobná technická specifikace často sedí na vzorek vesty konkrétní společnosti a vítěze veřejné soutěže tak lze snadno předem odhadnout. Velmi krátkou dobu na dodání referenčních vzorků a podrobnou specifikaci lze spatřit i u aktuální zakázky na dodávku balistických vest v hodnotě 25 milionů Kč.[2]

„Je až těžko uvěřitelné, že nebyla vyvozena osobní odpovědnost za selhání v případě nákupu balistických vest za desítky milionů od firmy Argun, kdy policie nakonec odstoupila od kupní smlouvy, jelikož vesty nesplňovaly zadávací dokumentaci. Police ČR by zkrátka v zadávení veřejných soutěží měla jít příkladem, bohužel je tomu přesně naopak,“ okomentoval situaci Janusz Konieczny, analytik Nadačního fondu proti korupci.

Kontakt: Janusz Konieczny, analytik NFPK, tel.: 604 270 132, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz

  1. [1] https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_27231.html
  2. [2] https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_28492.html