NFPK podal v únoru 2012 trestní oznámení na tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho tehdejšího prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení…
3. února 2015 | Tiskové zprávy

Pokračuje snad Drábkova éra?

Nadační fond proti korupci požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím Ministerstvo práce a sociálních věcí o několik dokumentů k veřejné zakázce s komplikovaným a nic neříkajícím názvem „Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR“. Ministerstvo se ovšem rozhodlo, že fond a zákon bude ignorovat a žádné dokumenty ve stanovených lhůtách fondu neposkytlo.

Ještě před Vánocemi, konkrétně dne 11. 12. 2014, byla uvedenému ministerstvu doručena žádost fondu o poskytnutí informací k citované zakázce. Nepožadovali jsme přitom nic mimořádného, v podstatě šlo o pár dokumentů (např. protokol z otevírání obálek, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek). O zhruba týden později jsme byli informováni, že ministerstvo prodlužuje v souladu se zákonem lhůtu k poskytnutí informací o deset dní, neboť „vyřízení Vaší žádosti si vyžádá obsáhlé vyhledávání většího množství požadovaných informací (…)“. To je ovšem překvapivé, neboť námi požadované dokumenty musejí být shromážděny v rámci jednoho spisu k dané veřejné zakázce. Fond měl nicméně požadované informace od ministerstva obdržet do 5. ledna 2015, avšak do dnešního dne se tak nestalo. Tají snad ministerstvo něco k této zakázce?

V souladu se zákonem jsme podali stížnost k rukám ministryně a naše pozornost se směrem k tomuto ministerstvu opět zvyšuje.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz