3. listopadu 2015 | Aktuality

Pozitivní příklad - Boj se slunečními mlýny

Jistě si vzpomenete na vládní podporu sluneční energie na začátku nového tisíciletí, která měla podpořit majitele chalup a venkovských domů k vytvoření malých soběstačných zdrojů elektrické energie ze slunečního záření s možností odkupu přebytečného výkonu do státní rozvodné sítě. Stát tehdy garantoval velmi lákavou výkupní cenu. Tak lákavou, že během tří let vyrostly na zelených loukách obrovské plantáže solárních panelů a investoři se předháněli ve výstavbě. V roce 2009 již vláda chtěla zbrzdit tento nežádoucí rozvoj gigantických fotovoltaických parků a tak vydala prohlášení o plánovaném snížení výkupní ceny elektrické energie. Vládní neschopností se však plánovaný útlum podařilo schválit až od 1. 1. 2011, což vedlo v letech 2009-2010 k obrovskému tlaku investorů na stavebníky a potažmo na samosprávu, aby tak urychleně získali stavební povolení a postavili sluneční elektrárnu před vypršením státní podpory.

Společnost ENERGOSUN a.s. se tehdy rozhodla rychle také investovat do obchodního segmentu slibujícího velké zisky a tak urychleně vypracovala projekt a tlačila na získání stavebního povolení. Žádost o stavební povolení k výstavbě FVE v katastru města Bílina se objevila začátkem roku 2010 na stavebním odboru města, konkrétně na stole referenta odboru Jana Bláhy. Ten opakovaně upozornil svého nadřízeného Milana Vondráčka, ředitele stavebního odboru města Bílina, na faktické nedostatky žádosti, chybějící vyjádření odboru životního prostředí, vyjádření hasičů města a hlavně nesoulad žádosti stavby FVE s územním plánem města Bíliny. I přes vznesené výhrady ředitel Vondráček vyvíjel tlak na podřízeného Bláhu, aby připravil kladné stanovisko k uvedené žádosti. Pan Bláha se ocitl ve velmi nepříjemné situaci, měl příkaz od nadřízeného, ale věděl, že vydáním kladného stavebního rozhodnutí by porušil zákon. A tak sice svému nadřízenému připravil kladné rozhodnutí, ale odmítl se po něj podepsat. Odpovědnost na sebe tak vzal dnes již odsouzený Milan Vondráček, který přes veškeré výhrady a nedostatky v žádosti stavbu, jež počítala s investicí ve výši téměř půl miliardy korun, povolil.

Následně Vondráček vznesl výhružku na adresu pana Bláhy, že pokud se stavba nepodaří, tak by také mohl skončit někde zakopaný na skládce. Zároveň zajistil propuštění pana Bláhy ze zaměstnání v rámci „údajné“ reorganizace. Ten i přes veškeré útlaky a s tím spojené i zdravotní problémy informoval Policii ČR o nezákonném postupu při vydání stavebního povolení na FVE Bílina.

Dnes elektrárna vydělává svému majiteli zaručený zisk, odvážný Jan Bláha zcela změnil pracovní obor i město a dosavadní ředitel stavebního odboru Milan Vondráček drží v ruce rozsudek odvolacího Vrchního soudu v Praze, který koncem letošních prázdnin rozhodl o potvrzení rozsudku o odnětí svobody na dobu 7 let bez podmínky za zneužití pravomoci. Korupci se panu Vondráčkovi nepodařilo prokázat, ale těžko si představit, že takto bojoval za stavební povolení jen pro krásné modré oči investora.

Nadační fond proti korupci si váží každého, kdo se v korupčních případech zachová správně, dle práva a odvážně upozorní na nekalé praktiky.

Odkazy