30. června 2016 | Aktuality

Prohlášení NFPK

V současné době již, po podpisu ministra vnitra Milana Chovance, prakticky nic nebrání zmatečné reorganizaci Policie České republiky.

Tato reorganizace nebyla diskutována s klíčovými aktéry. Neproběhla ani odborná debata za účasti vrchních státních zástupců, nejvyššího státního zástupce, ředitelů ÚOOZ a ÚOKFK, členů Výborů pro bezpečnost Poslanecké sněmovny atd. Rovněž ani na jednání Bezpečnostní rady státu, kterého se jako hosté zúčastnili i nejvyšší státní zástupce a vrchní státní zástupci, nebyla uvedená reorganizace podrobněji představena.

Nevěříme příslibům ministra vnitra, že nedojde k ohrožení „živých“ kauz, jelikož s reorganizací bezprostředně souvisí i personální změny a tyto pak mohou následně zhatit celé šetření.

Nebudou tak podle našeho názoru objasněny mnohé doposud řešené případy, mimo jiné i případ, který dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, ve kterém prověřuje shromážděné informace nasvědčující, že cílem reorganizace mohlo být účelové odstranění ÚOOZ.

Z těchto důvodů vyzývají členové správní rady Nadačního fondu proti korupci ministra vnitra Milana Chovance k odstoupení.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Karel Janeček, zakladatel a předseda správní rady NFPK

Stanislav Bernard, zakladatel a místopředseda správní rady NFPK

Jan Kraus, zakladatel a místopředseda správní rady NFPK

Radim Jančura, člen správní rady NFPK

Karel Randák, člen správní rady NFPK

Kontakty: Linda Majerová, ředitelka NFPK, tel.: 734 315 353, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz