4. května 2017 | Tiskové zprávy

"Šnečí finta" v praxi

Nadační fond proti korupci tento týden upozornil na nekalou praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tzv. šnečí fintu. Díky té si úředníci dle své libovůle mohou vybrat, jakou konkrétní stížností se budou anebo nebudou zaobírat. Fond analyzoval veřejné zakázky, při kterých ÚOHS tímto způsobem nahrál vyvoleným zadavatelům a vítězícím firmám. Mezi zmíněnými soutěžemi se nacházejí i zakázky, které je možné s klidným svědomím označit za pochybné, ne-li zmanipulované. Nyní přináší některé z nich.

Jednou ze zakázek, při které byla použita šnečí finta, je i zakázka s názvem „Silnice II/150 Čechy, Domaželice – obchvat“, kterou organizoval Olomoucký kraj. Zakázku vyhrála společnost Eurovia za necelých 300 mil. Kč bez DPH. Vítěz soutěže byl vybrán pomocí legendární losovačky. Losovalo se stejným zařízením, které bylo použito i v kauze „Rath“ (losovadlo společnosti Ve-Zak Otakara Čmelinského). Jeden z uchazečů se bránil tím, že losovačka byla netransparentní a nelegální. Stížnost „ležela“ u ÚOHS tři měsíce bez rozhodnutí. Nakonec ÚOHS rozhodl, že byla tato losovačka naprosto v pořádku. Uchazeč se obrátil na soud, který mu dal za pravdu a označil zakázku za absolutně netransparentní a postup ÚOHS za nelegální. Po tom, co se věc ze soudu vrátila, ÚOHS bezprecedentně ignoroval závěry soudu a celou věc zahladil pomocí šnečí finty. Uchazeči, po snaze domoct se spravedlnosti, zůstaly leda oči pro pláč.

Další zajímavou zakázkou zahlazenou šnečí fintou je zakázka s názvem „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“ za 42 mil. Kč bez DPH, kterou organizovalo město Karlovy Vary. I tuto zakázku vyhrála společnost Eurovia. U zakázky byl problém v tom, že opis předmětu zakázky ze 100 % seděl na jediný konkrétní výrobek na trhu. Konkrétně se jednalo o kontejnery společnosti Koma Modular, přestože je na trhu vícero výrobců zcela srovnatelných kontejnerů. Koma Modular většinu zakázky realizovala jako subdodavatel pro vítěznou Eurovii. Jeden z dodavatelů se bránil a namítal, že je zakázka „ušita na míru“ pro Eurovii a subdodavatele Koma Modular. Stížnost dodavatele byla opět zahlazena šnečí fintou…  

Nadační fond v dohledné době zveřejní podrobnosti dalších pochybných zakázek, které byly zahlazeny předsedou ÚOHS Petrem Rafajem z ČSSD a jeho prvním místopředsedou Hynkem Bromem z ODS.

„Při analýze zakázek, které jsme zpracovali, člověk nevycházel z údivu, co vše jde touto šnečí fintou ´pokrýt´. A v žádném případě se nejedná o malé částky. Celková hodnota zakázek, které byly zastaveny pro bezpředmětnost, je 25 miliard korun! Bylo by zajímavé zjistit, kolik procent z této sumy šlo někomu do kapsy,“ okomentoval kauzy Karel Škácha, ředitel NFPK.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník NFPK, tel.: 734 784 668, email: miroslav.cak@nfpk.cz