9. února 2016 | Aktuality

„Rajská“ hudba za rajský plyn

Nadační fond proti korupci získal údaje o cenách některých plynů používaných ve zdravotnictví a na jejich základě porovnal ceny medicinálního kyslíku a rajského plynu v sedmi nemocnicích. Z porovnání plyne dramatický rozdíl v jednotkových cenách, za které nemocnice plyny nakupují, a rovněž i jejich vysoká cena oproti cenám plynů technických či potravinářských.

Do roku 2008 byl kyslík i rajský plyn (oxid dusný) používaný ve zdravotnictví „jen“ obyčejný plyn s nároky na kvalitu nutnou pro zdravotnické účely. V roce 2008 se však oba plyny staly léčivými přípravky, a to na základě registrační vyhlášky o léčivých přípravcích č. 228/2008 Sb. Ministrem byl v té době Tomáš Julínek a jeho prvním náměstkem Marek Šnajdr. Důsledkem byl skokový nárůst cen těchto plynů, a tedy také nárůst zisků malé skupinky dodavatelů medicinálních plynů.

Fond porovnal ceny medicinálního kyslíku a rajského plynu v pěti nemocnicích řízených Ministerstvem zdravotnictví a ve dvou nemocnicích řízených kraji. Z porovnání plyne několik závěrů. Zatímco Nemocnice Na Bulovce platí bez dalších poplatků přibližně 53 Kč bez DPH za metr krychlový plynného medicinálního kyslíku v lahvi o objemu 50 litrů, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady platí za totéž (avšak od jiného dodavatele) již přibližně 131 korun. Nemocnice Vyškov coby příspěvková organizace Jihomoravského kraje platila za uvedené v roce 2013 přibližně 173 Kč a nejméně tolik platí i v roce 2015. Rekordmankou je pak Fakultní nemocnice Olomouc, která platí skoro 186 Kč za metr krychlový plynného medicinálního kyslíku v láhvi o objemu 50 litrů. Obdobné rozdíly lze nalézt i v cenách plynného kyslíku dodávaného v lahvích o jiných objemech (vizte přílohu). Kyslík je však možné dodávat také v kapalném skupenství – i v takových dodávkách jsou velké rozdíly. Zatímco jeden kilogram medicinálního kapalného kyslíku bez dalších poplatků stojí Nemocnici Na Bulovce 4,54 Kč (bez DPH), Fakultní nemocnici Královské Vinohrady stojí totéž (opět od jiného dodavatele) skoro dvojnásobek (přibližně 8,38 Kč) a Nemocnici Prachatice pak 8,99 Kč, skoro stejně, jako Fakultní nemocnice Olomouc (9,10 Kč za kg). Rekordmankou v této kategorii je Nemocnice Vyškov, která na základě výsledků veřejné zakázky „Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2015 – 2016“ platí bez dalších poplatků přibližně 10,74 Kč za kilogram kapalného kyslíku (12,25 Kč za litr). Oněmi organizacemi Jihomoravského kraje se přitom rozumí sedm nemocnic, tedy uvedené dramatické rozdíly lze jen těžko vysvětlit množstevními slevami. Obdobné rozdíly panují i v cenách za rajský plyn (vizte přílohu).

Poznamenejme, že dle informací Fondu hradí nejmenovaná velká německá nemocnice 0,16 eur (přibližně 4 Kč) za metr krychlový medicinálního kyslíku, jedná se ovšem o nejlepší cenu za odběr značného množství uvedené látky.

Ceny medicinálních plynů jsou však v nepoměru i ve srovnání s cenami obdobných plynů technických či potravinářských. Tak např. Fakultní nemocnice Hradec Králové platí za medicinální kyslík o koncentraci (síle) 99,5 % v lahvi o objemu 50 litrů při plnícím tlaku 200 barů skoro dvojnásobnou cenu (1300 Kč bez DPH a bez poplatků), než kolik platí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za technický kyslík o koncentraci (čistotě) 99,5 % v lahvi o stejném objemu a o stejném plnícím tlaku (737 Kč bez DPH a bez poplatků).          

Drahé medicinální plyny jsou jen kapkou v moři nehospodárností veřejného zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že nejde jen o nedbalost,“ komentoval zjištění Petr Soukenka, ředitel Fondu.

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz