18. února 2011 | Aktuality

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl 27.1.2011 zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné. Je smutnou ukázkou českého soudnictví, že je někdo schopný považovat boj proti korupci za obecně neprospěšný.