24. března 2015 | Aktuality

Rekonstrukce státu

Koalice zítra rozhodne o změnách v zákoně o zveřejňování smluv

Ve středu 25. března bude koaliční rada jednat o nové verzi zákona o registru smluv s několika zásadními úpravami, kterými pověřila Ministerstvo vnitra 9. března. V první řadě jde o návrh, aby sankce neplatnosti nezveřejněné smlouvy byla v prvních dvou letech platnosti zákona nahrazena pokutou. Podle stanoviska pracovní skupiny Rekonstrukce státu jde návrh zcela proti smyslu celého zákona s řadou zásadních praktických komplikací. Existuje přitom jednoduché řešení, aby sankce neplatnosti začala platit až po zkušebních 6 měsících. Koalice bude také jednat o požadavku ANO na zveřejnění živých smluv, který by mohl přijetí zákona zkomplikovat, pokud se na něm koalice neshodne.

Níže přikládáme stanovisko Rekonstrukce státu k tomuto a dalším bodům jednání, spolu s informací, která koaliční strana ten který návrh navrhuje a prosazuje. Tyto informace jsme získali porovnáním informací od všech tří koaličních stran a v pátek zaslali účastníkům koaliční rady ze všech stran k případné opravě.

1)       Návrh na nahrazení sankce neplatnosti pokutou ve výši 25% z ceny smlouvy po přechodnou dobu až dvou let. Podle našich informací navrhla a prosazuje ČSSD, která informaci nepopřela; hnutí ANO odpovědělo, že návrh odmítá; stanovisko KDU-ČSL se nepodařilo zjistit, dnes odpoledne mají zástupci Rekonstrukce státu schůzku s Pavlem Bělobrádkem.

Rekonstrukce státu zásadně návrh nedoporučuje. Zatímco v původní verzi se ke zveřejnění vzájemně nutí samy smluvní strany, protože mají zájem na platnosti smlouvy (kdykoli se např. může změnit vedení radnice či ministerstva), po takové úpravě se odpovědnost a sankce za nezveřejnění smlouvy pravděpodobně jednostranně přenese na veřejnoprávní smluvní stranu a zatíží veřejné rozpočty. Navíc bude potřeba zřídit kontrolní úřad, který bude kontrolovat, že nějaká smlouva nebyla zveřejněna (což je technicky jen těžko možné), následně udělovat pokutu a vymáhat ji. Po dvou letech se tento úřad zase zruší. Bude to představovat buďto zbytečné náklady pro státní rozpočet, anebo (spíše) nebude úřad dostatečně zafinancován a bude fungovat jen na oko.  Zákon by tak reálně dopadl až na příští vládu, což lze těžko považovat za naplnění předvolebních závazků voličům koaličních stran.

Má-li být skutečným cílem tohoto kroku, aby subjekty nebyly přísně penalizovány po dobu, kdy se budou učit zveřejňovat smlouvy, pak bohatě stačí, aby byla zajištěna plná funkčnost registru smluv šest měsíců před začátkem účinnosti zákona. Přijatelnou alternativou je také, aby v prvním půlroce účinnosti zákona byla povinnost zveřejňovat smlouvy bez sankce. K dočasnému nahrazení sankce neplatnosti pokutou není žádný důvod, a pokud by ho koalice schválila, jde o snahu obejít hlavní princip zákona nebo přinejmenším jako obstrukci, která má přípravu a schvalování zákona zdržet a zkomplikovat.

2)       Návrh na zavedení finančního limitu 50 000 Kč. Podle našich informací navrhly strany ČSSD a KDU-ČSL, ANO souhlasí.

Rekonstrukce státu nedoporučuje především z praktických důvodů. Zavedení finančního limitu přináší mnoho praktických komplikací: otevře se například cesta účelovému dělení smluv, bude nutné znalecky oceňovat bezúplatné smlouvy, a hlavně u mnoha smluv vzniknou nejasnosti, zda jsou podlimitní – třeba když plnění neočekávaně přeroste smluvených 49 tisíc, když se plnění opakuje atd.  Úprava proto přináší zveřejňujícím právní nejistotu.

3)       Návrh na zveřejňování smluv státu uzavřených před nabytím účinnosti zákona, bez sankce neplatnosti. Podle našich informací navrhlo a prosazuje hnutí ANO.

Tento návrh podle odpovědi ANO nemá ještě konkrétní podobu. Zveřejnění živých smluv není obsaženo v poslaneckém závazku Rekonstrukce státu, a pokud se na něm koalice neshodne, může zablokovat přijetí zákona. Zveřejnění živých smluv, ke kterému vyzvali resorty již premiér a vicepremiér, považujeme za pozitivní, ale nesmí se stát překážkou pro přijetí zákona. Rekonstrukce státu doporučuje, aby se v takovém případě řešilo jako samostatný pozměňovací návrh, o kterém by se hlasovalo zvlášť.

Celé podrobné stanovisko pracovní skupiny k současným změnám zákona naleznete zde:

http://rekonstrukcestatu.cz/publikace/20150317_vyjadreni-rs-k-pripominkam-koalicni-rady-k-registru-smluv.pdf

Jiří Boudal / Mluvčí Rekonstrukce státu pro téma zveřejňování smluv

tel.: 777804658