5. února 2015 | Aktuality

Rekonstrukce státu

Skupina států proti korupci Rady Evropy dnes vydala další negativní hodnocení České republiky v oblasti financování politických stran. Stejně jako Rekonstrukce státu kritizuje průtahy a nulový progres v přijímání změn a podporuje zřízení nezávislé kontroly.

Kritika od Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) přichází právě ve chvíli, kdy se opět neodehrálo avizované projednání navrhovaných změn koaliční radou, která již 7 měsíců odkládá diskuzi nad novelou Ministerstva vnitra. GRECO je dlouhodobě silně znepokojeno zdrženlivostí vlády vytvořit nezávislý kontrolní orgán.

Návrh Ministerstva vnitra odpovídá požadavkům GRECO. Přináší zavedení transparentních účtů, online přístup k finančním zprávám, podrobnější vykazování hospodaření či povinnou rotaci auditorů, především ale navrhuje zřízení nového nezávislého kontrolního úřadu. Právě nezávislý dohled je klíčovým parametrem, bez něhož ostatní změny nemají šanci na výraznější efektivitu. Také v dnes vydané hodnotící zprávě GRECO zdůrazňuje, že je nutné, aby dozorový orgán byl vybaven dostatečnými pravomocemi, mandátem, autoritou, finančními zdroji, proaktivním přístupem, možností vyšetřovat porušení zákona a udílet sankce.

Jeho zřízení je nicméně stále v ohrožení. ANO ministerský návrh podporuje, ČSSD je proti zřízení nezávislé kontroly, postoj KDU je zatím nejasný. Premiér Sobotka nám řekl, že zřízení takového úřadu mu připomíná „totalitní praktiky“, což je zvláštní názor na instituci, která byla v nedávných letech zřízena v 84 zemích světa. Nezávislý dozor je ve světě i v Evropě zcela běžnou součástí demokratické společnosti. Z evropské osmadvacítky ho nemá pouze pět států (kromě ČR ještě Belgie, Dánsko, Nizozemsko a Německo), které jsou za to dlouhodobě tvrdě kritizováni.

Podle posledních informací by se další jednání koaliční rady mělo odehrát v pondělí 9. 2., téma financování stran by mělo být na programu.

Aktuální hodnotící zpráva GRECO je dostupná zde.

O Rekonstrukci státu

Protikorupční projekt Rekonstrukce státu byl zahájen v březnu 2013 s cílem prosadit 9 klíčových zákonů pro odpovědnou politiku. Závazek zákony prosadit podpořilo před volbami písemně více než 160 současných poslanců, včetně předsedů hlavních politických stran. Členy platformy jsou: Oživení, Transparency International, Frank Bold (dříve Ekologický právní servis), Fond Otakara Motejla, zIndex, Otevřená společnost, Brnění, Pražské fórum, Zaostřeno, Zelený kruh, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Glopolis, Good governance, Naši politici.cz, Iuridicum Remedium, ProAlt, Kohovolit.eu a Praguewatch. Činnost platformy finančně podporují desítky drobných dárců, firmy a nadace, jejichž seznam najdete na webových stránkách.

Rekonstrukci státu dlouhodobě podporuje Fond Otakara Motejla. www.motejl.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz