12. března 2015 | Aktuality

Rekonstrukce státu

Vedení Rekonstrukce státu dozná změn. David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika, přestává být jedním ze tří garantů projektu. Transparency International ČR se dále nebude podílet na projektu Rekonstrukce státu. „TI se plánuje soustředit na nové projekty a témata. Rekonstrukci státu považujeme za úspěšnou kampaň, která vnesla na agendu důležitá protikorupční témata a její cíl prosadit 9 protikorupčních zákonů pochopitelně stále podporujeme,“ říká David Ondráčka. TI se bude mimo jiné nadále intenzivně věnovat svým tradičním legislativním tématům, zejména zákonům o státním zastupitelství a financování politických stran.

Počet garantů – faktické správní rady této koalice – se po odchodu Ondráčky rozšíří na pět. V průběhu února se garanti na těchto změnách shodli a na plenárním setkání organizací, které projekt podporují, byli minulý týden navrženi mezi garanty zástupci organizací Otevřená společnost, Centrum pro aplikovanou ekonomii – zIndex a sdružení Naši politici. Garanty zůstávají Martin Kameník z Oživení a Pavel Franc z Frank Bold. Ke změně garantů dojde během čtrnácti dní.

„Rekonstrukce státu není politická strana nebo hnutí. Usilujeme o co nejširší platformu organizací, byznysmenů a politiků, kteří se shodnou na minimu pro zlepšení pravidel demokratického vládnutí,“ říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold. „Je škoda, že Transparency International nebude nadále součástí platformy. Na druhou stranu jsme rádi, že se k nám přidávají další skupiny podporovatelů společné myšlenky.“

Další informace vám rád poskytne:

Nikola Hořejš, Rekonstrukce státu, tel. 775210214