20. června 2017 | Aktuality

Role administrátorů veřejných zakázek – Compet Consult

Nadační fond proti korupci se v rámci svých aktivit v oblasti veřejných zakázek zaměřil na činnost administrátorů těchto veřejných zakázek. Administrátor je podnikatel, na kterého zadavatel přenese své zákonné povinnosti a zodpovědnosti při zadávání veřejné zakázky. Je to jakýsi externí konzultant, který sepíše zadávací podmínky a zorganizuje všechny kroky až do uzavření smlouvy. Problém nastává, když administrátor nejedná čestně nebo když je jemu zadaným úkolem zabezpečit, aby soutěž vyhrál konkrétní dodavatel.

Dalším velkým problém pro zadavatele je férové vysoutěžení těchto konzultačních služeb, protože nečestný administrátor může poskytovat své služby za dumpingovou cenu. Je totiž finančně kompenzován provizí od vítěze zakázky, se kterým je dopředu domluven. Na Liberecku se dlouho dařilo společnosti Compet Consult. V letech 2008 - 2015, kdy region ovládala stavební společnost Syner, ČSSD a ODS, organizovala tato společnost hojně veřejné zakázky pro významné místní zadavatele. Compet Consult se za primátorování Jiřího Kittnera (ODS) i Martiny Rosenbergové (ČSSD) stal de facto součástí magistrátního chodu a suploval práci úředníků. Tento stav byl kritizován politiky ze spolku Změna pro Liberec, kteří společnost od veřejných zakázek v Liberci „odstřihli“. Compet Consult neztratil pozice tam, kde dál vládnou politici ODS a ČSSD.  

V době, kdy to bylo legálně možné, používali administrátoři pro manipulaci výsledků soutěže velice sofistikované požadavky na ekonomické ukazatele uchazeče, jako např. likvidita společnosti nebo nic neříkající matematické indexy. Konkurence se protizákonně eliminovala tak, že administrátor do soutěžních podmínek vypočetl požadované hodnoty podle informací od domluvené společnosti. Nikdo jiný tyto ekonomické ukazatele nesplnil, a proto se o zakázku nemohl ucházet. Administrátoři takovou „kreativní“ práci samozřejmě nedělali zadarmo. Compet Consult organizoval například veřejnou zakázku Revitalizace Městských lázní na galerijní objekt v Liberci, kterou za 299.466.564,- Kč bez DPH vyhrála společnost Chládek a Tintěra, Pardubice, avšak realizována byla i společností Syner. Compet Consult požadoval doložení ukazatelů likvidity, zadluženosti a úvěrového zatížení. Zástupci spolku Změna pro Liberec poukázali na to, že vyžadované hodnoty přesně kopírují hodnoty dosahované společností Syner.

Jednou ze zajímavých veřejných zakázek organizovaných společností Compet Consult je i zakázka Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou na modernizace tramvají. Jediný, kdo prošel technickou kvalifikací, a podal nabídku, byla společnost Pragoimex, která zakázku za 60 mil. Kč bez DPH vyhrála. Žádná jiná domácí ani zahraniční společnost, která se zabývá modernizací kolejových vozidel, příliš zužující podmínky soutěže nesplnila. Použitou fintou byla kombinace technických kvalifikačních předpokladů a technické specifikace „ušité na míru“.

„Podle veřejně dostupných informací je společnost Pragoimex spoluovládána finanční skupinou kolem Škoda Transportation a Martina Romana. Nepřekvapí, že Milan Bufka, manžel Martiny Bufkové Rychecké, která Compet Consult vlastní (a kterou ODS navrhla v roce 2016 jako kandidátku do Senátu ČR), byl správcem konkursní podstaty plzeňského podniku Škoda a.s. Martina Bufková Rychecká má i další úzké vazby na zájmové skupiny kolem plzeňské škodovky a Martina Romana. Působí ve společnosti Cooper a.s., ve které vystupuje vícero osob s přímou vazbou na Martina Romana a finanční skupinu Appian, známou z kauzy Mostecké uhelné,“ popsal zajímavé vazby Miroslav Cák, specialista NFPK na veřejné zakázky a dodal: „Aktuálně Compet Consult administruje například soutěž Nemocnice Jablonec nad Nisou na nákup přístrojů návazné péče za 101.000.000,- Kč bez DPH.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník NFPK, tel.: 734 784 668, e-mail: miroslav.cak@nfpk.cz