8. října 2018 | Aktuality

Spravedlnost zvítězila

Vrchní soud v Praze dnes pravomocně zcela zprostil Vl. Sittu ml. obžaloby v kauze jeho údajného tunelování společnosti Neograph. Měl jím způsobit společnosti škodu ve výši osmi miliónů korun. Odvolací soud tak zrušil rozhodnutí soudu nižší instance z roku 2017.

Sitta mladší měl podle obžaloby jako jednatel společnosti Avium Partners neopodstatněně inkasovat přes osm miliónů korun za zprostředkování zakázek mezi Neographem a dvěma jeho dodavateli. Výrok Městského soudu v Praze ze září 2017 zněl: roční podmínka s dvouletým odkladem za zneužití informací a postavení v obchodním styku. Kromě toho soud Sittovi zakázal vykonávat činnost ve statutárních orgánech obchodních společností na dva roky. Měl také zaplatit škodu ve výši 650 tisíc korun.

Dnes byl Vladimír Sitta mladší Vrchním soudem v Praze pravomocně zproštěn obžaloby v celém rozsahu. K věci Sitta uvedl: „Jsem nesmírně rád, že po svém otci, který byl zproštěn již před rokem a půl, jsem konečně očištěn i já. Mrzí mne však, že jsme v průběhu šestiletého trestního stíhání přišli v důsledku jednání orgánů činných v trestním řízení o rodinnou společnost Neograph“.

Výrok Vrchního soudu v Praze okomentoval i JUDr. Petr Kočí, obhájce Vladimíra Sitty mladšího: „Odvolací soud dnes sám provedl řadu důkazů a došel k závěru, že Vladimír Sitta mladší nikdy nejednal na úkor Neographu a nezpůsobil mu žádnou škodu. Proto klienta zprostil. Nad rámec toho uvedl, že v řízení vznikají legitimní pochybnosti o nepodjatosti policejního orgánu a státní zástupkyně“.

„Bylo prokázáno, že trestní řízení bylo vykonstruováno, a klient, stejně jako jeho otec – JUDr. Vladimír Sitta – se bude domáhat odškodnění vůči státu“ dodal druhý Sittův obhájce JUDr. Filip Matouš.

Pro úplnost lze uvést, že policejním orgánem byl kpt. Pavel Nevtípil, státní zástupkyní pak JUDr. Dagmar Máchová.

„Jsme samozřejmě rádi, že Vrchní soud v Praze vynesl tento zprošťující rozsudek. Byl to běh na hodně dlouhou trať, ale nakonec se podařilo kauzu dovést do zdárného konce a prokázat, že původní obžaloba je naprosto nesmyslná,“ doplnil Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci, který Vladimíru Sittovi mladšímu udělil Cenu za odvahu.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.. 602 681 513 e-mail: karel.skacha@nfpk.cz