10. června 2016 | Aktuality

Stanovisko NFPK k posledním událostem na Policii ČR

Reorganizace policejních útvarů, o které se v posledních dnech dozvěděla laická i odborná veřejnost, splňuje znaky účelového odstranění Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), který vede Robert Šlachta a který v návaznosti na tyto změny ve čtvrtek podal žádost o odchod do civilu. Na tomto procesu je podezřelá celá řada okolností.

Zcela zde chybí veřejná a odborná diskuse vzhledem k faktu, že se jedná o naprosto zásadní změnu. K diskusi o reorganizaci nebyly přizvány špičky státního zastupitelství ani vedení dotčených policejních útvarů. Přístup k této reorganizaci je doslova bleskový, ačkoliv ještě nedávno Ministerstvo vnitra tento krok popíralo. ÚOOZ se zvlášť v posledních letech vyznačoval a vyznačuje kvalitní prací, kdy dokonce nedochází ani k únikům informací. Především je ovšem nezbytné připomenout slova nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který varuje před „snížením kvality práce, průtahům, rozmělnění odpovědnosti či dokonce k nemožnosti vyšetřovat některé složité věci“.

Jsme si plně vědomi faktu, že uvedená změna je plně v kompetenci policejního prezidenta. Avšak naprosto tragický a neprofesionální způsob komunikace ze strany Policie ČR a Ministerstva vnitra nás utvrzuje v tom, že cílem uvedeného sloučení je snaha tohoto rezortu o destabilizaci a omezení nezávislosti činnosti ÚOOZ a jejích elitních vyšetřovatelů, kteří prokázali své kvality při rozkrývání závažných kauz a kteří nyní hromadně žádají o odchod do civilu.

Pevně věříme, že reorganizace nakonec nebude v této podobě realizována a elitní vyšetřovatelé zůstanou ve svých funkcích. Nedošlo by tak k ohrožení vyšetřování již probíhajících případů. A pokud by mělo k takto razantním změnám dojít v budoucnosti, bude tak učiněno po diskusi se všemi zainteresovanými stranami.

Nadační fond proti korupci je nezávislou iniciativou lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Karel Janeček, zakladatel a předseda správní rady NFPK

Stanislav Bernard, zakladatel a místopředseda správní rady NFPK

Jan Kraus, zakladatel a místopředseda správní rady NFPK

Radim Jančura, člen správní rady NFPK

Karel Randák, člen správní rady NFPK

Kontakt: Linda Majerová, ředitelka NFPK, tel.: 734 315 353, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz