12. prosince 2012 | Tiskové zprávy

Stížnost Karla Randáka proti nestandardnímu postupu policie

Bývalý ředitel české zahraniční rozvědky ÚZSI a člen správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Randák, stíhaný pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji, podává stížnost proti postupu policejního orgánu.

Karel Randák dle tvrzení policie spáchal trestný čin tím, že se měl podílet na zveřejnění výše platu a mimořádných statisícových odměn vysoké státní úřednice. O zahájení trestního stíhání média obsáhle informovala. S ohledem na nestandardní postup policie nyní podává stížnost státnímu zástupci.

V této stížnosti policejnímu orgánu zejména vytýká, že jemu i další obviněné bylo bez náležitého odůvodnění bráněno v přístupu do vyšetřovacího spisu, zatímco poškozené bylo nahlížení bezproblémově opakovaně umožňováno. Dále policejní orgán věc neúměrně prodlužuje tím, že v rozporu s trestním řádem znovu vyslýchá jako svědky osoby, které mu již předtím vysvětlení podaly. Policisté znepříjemňují situaci obviněným a jejich obhájců i pravidelnou prohlídkou jejich kapes a zavazadel, obsahujících advokátní spis, před vpuštěním na výslech. Dále bez důvodu daného trestním řádem požadují po obviněných otisky prstů a DNA, přestože policie nezajistila žádné daktyloskopické či biologické stopy a srovnávání otisků je tak vyloučeno. Drobné chyby je možné shledat i v nepřítomnosti nezúčastněné osoby při čtení protokolů apod.

Dle obsahu spisu měl dokonce policejní orgán nutit osobu podávající vysvětlení k výpovědi bez účasti advokáta, o jehož právní pomoc opakovaně žádala, a měl na ni činit nátlak.

„I když se některá pochybení mohou jevit jako nepříliš závažná, ve svém souhrnu mohou mít fatální dopad na průběh vyšetřování,“ říká advokát Petr Kočí, který Karla Randáka obhajuje. „I bagatelní pochybení je nutné interpretovat v jejich souhrnu – stále totiž platí rčení používané i v judikatuře Ústavního soudu, že stokrát nic umořilo osla.“

„Z uvedeného výčtu pochybení je zjevné, že policejní orgán se nesnaží postupovat tak, aby věc projednal rychle, bez průtahů a s ohledem na zaručená práva obviněných, jak mu ukládá zákon. Naopak postup policisty vyvolává pocit, že trestní řízení je v tuto chvíli vedeno pouze ve snaze o zbytečné úkony, protahování, šikanování a naši mediální dehonestaci,“ uvádí Karel Randák a dodává „Z již provedených důkazů by mělo být zřejmé, že jde o smyšlené obvinění. Proto věřím, že mé stíhání bude brzy ukončeno.“

Telefonické spojení na P. Kočího (mobil): +420777626065

V Praze dne 12. prosince 2012