31. ledna 2012 | Aktuality

Svlékání firem „donaha“ v zákoně chybí. Bojujeme dál!

V novele zákona o veřejných zakázkách, kterou dnes schválila Sněmovna, bohužel chybí nejzásadnější změna: povinnost, aby vítěz veřejné zakázky rozkryl svou vlastnickou strukturu včetně subdodavatelů až do fyzických osob („svléknutí donaha“). Nadační fond proti korupci a Veřejnost proti korupci proto podporují poslance, kteří bezodkladně předloží takovou novelu zákona o veřejných zakázkách, jež tuto povinnost zakotví.

Teprve „svlékání firem donaha“ zabezpečí skutečně férovou soutěž o veřejné zakázky. Bez tohoto opatření jsou ostatní úpravy pravidel veřejných soutěží bezzubé (byť přinášejí dílčí zlepšení zákona). Slouží vlastně jen jako fíkový list zakrývající neochotu politiků a zájmových skupin napojených na „kmotry“ přetnout penězovod, který jim zaručuje tok veřejných financí do vlastních kapes.

Fakt, že v čerstvě schváleném vládním návrhu zákona o veřejných zakázkách povinnost „svlékat firmy donaha“ chybí, je v příkrém rozporu s doporučením Národní ekonomické rady vlády a také s doporučením Rady EU. Z boje proti korupci, proklamovaného vládou, dělá frašku. Může to však napravit další novela zákona o veřejných zakázkách.

Vyskytují se přitom tací, kteří tvrdí, že rozkrytí vlastnické struktury firem nepatří do zákona o veřejných zakázkách a že řešením je zákon o transparentnosti právnických osob připravovaný ministerstvem spravedlnosti. Tento argument je ale zcela lichý. Zákon o transparentnosti právnických osob totiž nemůže jako soukromoprávní norma ukládat všem právnickým osobám, aby rozkryly své vlastnictví až do fyzických osob. Pouze zákon o veřejných zakázkách jako veřejnoprávní norma může toto rozkrytí vlastnictví stanovit jako podmínku pro získání peněz z veřejných rozpočtů a také stanovit sankce, pokud by vítěz soutěže vlastnictví nerozkryl.  Jen tak se dá u veřejných zakázek zabránit obřímu rozkrádání peněz končících na účtech těch, kteří o zakázkách rozhodují!

Karel Janeček, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci

Hana Marvanová, členka občanského sdružení Veřejnost proti korupci

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, tel.: 734 315 354, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Jan Štern, člen VPK, e-mail: jan.stern@gmail.com , www.verejnostprotikorupci.cz