1. října 2013 | Aktuality

Umíme si vládnout?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Evropské hnutí v České republice a think tank Good Governance

si Vás dovolují pozvat na konferenci

Umíme si vládnout?

Dobré vládnutí v České republice

(v rámci cyklu Evropa a my)

Konference se koná v pondělí 14. října 2013 od 13 do 18 hodin v aule Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Malostranské náměstí 25, Praha 1.

Současný způsob vládnutí resp. správy věcí veřejných v České republice není uspokojivý. Vládnutí v České republice je spojeno s rozsáhlou korupcí, nekompetentností politiků i úředníků, nepředvídatelností a neřízeností veřejné správy a přebujelou byrokracií. Veřejný zájem a blaho společnosti se stalo rukojmím zájmů jednotlivých lobbyistických skupin, někdy dokonce majících znaky organizovaného zločinu. Výsledkem je nejen snižující se konkurenceschopnost a ekonomický výkon země, ale také snižující se důvěra občanů v demokratický systém vládnutí jako takový.

Co to znamená dobré vládnutí v demokracii? Základními principy dobrého vládnutí jsou důraz na kvalitu práva a jeho vymahatelnost, transparentnost rozhodovacích procesů, hájení veřejného zájmu, odpovědnost veřejných činitelů, zapojení občanů do rozhodování, efektivita a hospodárnost veřejných institucí, politická kultura schopná konsensu a princip inkluze menšin. Česká republika má nedostatky ve všech výše zmíněných oblastech. Konference se proto bude věnovat hodnocení jednotlivých kritérií dobrého vládnutí z pohledu právního, ekonomického, politologického i občanského.

Podrobný program a online registraci naleznete ZDE.