NFPK podal v únoru 2012 trestní oznámení na tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho tehdejšího prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení…
11. února 2013 | Tiskové zprávy

ÚOHS zaspal. Probudil ho až soud

Krajský soud v Brně dne 8. února 2013 vyhověl žalobě STUDENT AGENCY proti nečinnosti ÚOHS v řízení o návrhu na zákaz plnění ze smlouvy, resp. dodatků uzavřených Ministerstvem vnitra (MV), resp. Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o..  Důvodem je fakt, že tyto dodatky byly uzavřeny bez řádného výběrového řízení.

Soud žalobě vyhověl a potvrdil, že ÚOHS v dané věci byl skutečně nečinný a nepostupoval bez zbytečných průtahů. Mezi zásadními nedostatky v postupu ÚOHS byla nedůvodná tříměsíční prodleva, která sama o sobě přesahovala zákonem stanovenou lhůtu pro rozhodnutí. ÚOHS ani po 10 měsících vedení řízení rozhodnutí ve věci nevydal, a proto mu soud uložil, aby tak učinil do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Jak již dříve uvedl Radim Jančura: „Vůbec jsme nepochybovali o tom, že jsme návrh na ÚOHS podali v souladu se zákony. Obstrukce ze strany ÚOHS tímto rozhodnutím soudu skončily a výroku se tak dočkáme v již dohledné době.“

Jádrem sporu je smlouva s dodatky, kterou v rámci zavádění nových informačních systémů uzavřelo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jaromíra Drábka bez výběrového řízení s firmou Fujitsu Technology Solutions s.r.o. Společnost STUDENT AGENCY - jako potenciální uchazeč o danou zakázku - podala začátkem loňského dubna návrh na zákaz plnění z této smlouvy k ÚOHS. Úřad ovšem neučinil, co učinit měl, problematickou smlouvou se vůbec nezabýval, a místo toho bezprecedentně napadl STUDENT AGENCY, které bylo zasláno usnesení podepsané Janem Lízalem, kterým lustrovalo způsobilost této společnosti pro plnění veřejné zakázky.

NFPK se možnou korupcí v rámci zavádění nových informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí zabývá dlouhodobě. Pochybný projekt přivedl bývalého náměstka Vladimíra Šišku do vazební věznice a exministr Jaromír Drábek byl donucen rezignovat.

Kontakty: Ing. Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734  315 353, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Mgr. Markéta Jančurová, advokátka, tel.: 602 749 156