13. srpna 2015 | Aktuality

Úplatek 3 miliony Kč - NFPK podává trestní oznámení

Lukáš Čadek, který vede spor s Českou poštou o 24 milionů Kč, byl osloven údajným prostředníkem z řad ČSSD, aby poskytl úplatek 3 miliony Kč. Milion korun mělo přitom podle slov prostředníka směřovat k ministru vnitra Milanu Chovancovi, dva miliony pak ČSSD. Lukáš Čadek před několika dny poskytl všechny dokumenty, komunikaci a nahrávky NFPK, který v této věci podává trestní oznámení.

V druhé polovině roku 2010 realizovala firma Lukáše Čadka náročnou zakázku pro Českou poštu. L. Čadek nakoupil zboží, ale Česká pošta od obchodního případu ustoupila. Pro L. Čadka tato situace znamenala zásadní životní zlom, neboť si na nákup zboží musel půjčit a z obchodu s Českou poštou mu zbyly pouze mnohamilionové závazky. Po neúspěšných pokusech o dohodu s různými představiteli České pošty, ale také s ministrem vnitra Chovancem, se rozhodl Českou poštu žalovat o více jak 24 milionů Kč a zároveň se podělil o příběh s médií. Nikdo ovšem nestojí o to, aby se média nebo jiné instituce zabývaly Českou poštou, neboť v případě této instituce jde o miliardové veřejné zakázky, zejména z oblasti IT. S řešením přišel Kamil Choc, který sdělil, že zprostředkovává nabídku možné dohody. Vyřešení sporu s Českou poštou podmínil úplatkem 3 miliony Kč (samozřejmě v hotovosti), které by údajně byly rozděleny mezi stranu a ministra Chovance. Věrohodnost nabídky umocňuje také to, že K. Choc nepožadoval peníze předem, ale L. Čadek měl zaplatit, až po úspěšně vyřešeném sporu. Tento postup nebývá pravidlem, neboť existují případy, kdy  tzv. „zprostředkovatelé“ požadují „platbu“ předem a nezřídka se jedná o situace, kdy fakticky nemají žádnou možnost situaci ovlivnit nebo vyřešit (jde o podvod).

Z obsahu nahrávky a dalších informací lze usuzovat, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu přijetí úplatku dle § 331 trestního zákoníku, případně trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 trestního zákoníku. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podat trestní oznámení na neznámé pachatele, a nechť orgány činné v trestním řízení posoudí jednání K. Choce, případně dalších osob, které se v příběhu angažovaly.

„Bohužel tento způsob řešení problémů je v naší zemi zcela běžný a obávám se toho, že se najde velmi málo jedinců, kteří tyto nabídky odmítnou. L. Čadek odmítl, což je pro mne mimořádně pozitivní počin,“ uvedl ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz