26. července 2013 | Aktuality

Úřad vlády ČR opět zamítl žádost NFPK o poskytnutí informací

Úřad vlády ČR opět zamítl žádost Nadačního fondu proti korupci o poskytnutí informací o mzdách Jany Nagyové a Lubomíra Poula. Stalo se tak více jak měsíc po vypršení zákonné lhůty, a znovu tedy nedošlo k naplnění povinností stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V odůvodnění, pod nímž je podepsaný ředitel tiskového odboru a styku s veřejností Jan Hrubeš, Úřad vlády tvrdí, že zveřejněním údajů o příjmech by byli Jana Nagyová a Lubomír Poul „nuceni čelit negativním reakcím veřejnosti a dalším nepříjemnostem“.

Žádost fondu o poskytnutí informací o mzdách Jany Nagyové a Lubomíra Poula vychází z veřejného zájmu o informace o nakládání s veřejnými prostředky. „V kontextu událostí z posledních týdnů, zejména pak veřejnému přiznání Petra Nečase, že Jana Nagyová je jeho milenkou, se jeví žádost NFPK o to naléhavější“, říká ředitel fondu Petr Soukenka.

V kauze zveřejnění odměn Jany Nagyové je spoluobviněn člen správní rady NFPK Karel Randák. Obžaloba jej viní z neoprávněného nakládání s osobními údaji, k němuž mělo dojít zveřejněním informací o výši platu Nagyové. Tím mělo být zasaženo do jejího soukromí a osobního života, zároveň byla údajně zhoršena její pověst. Nikoliv nezajímavá je i argumentace dozorujícího státního zástupce JUDr. Valsamise, který v návrhu na obžalobu mimo jiné uvedl: „V daném případě tak obviněným nic nebránilo v tom, aby se obrátili na Úřad vlády České republiky (coby povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) s žádostí o poskytnutí příslušných informací ohledně výše příjmů zaměstnance veřejné správy – poškozené, coby příjemce veřejných prostředků, což, jak vyplývá z dostupného spisového materiálu, tito neučinili“

Podle informací médií si Nagyová jako vrchní ředitelka sekce kabinetu předsedy vlády díky odměnám a příspěvkům přišla na několikanásobek svého základního platu 30 000 korun.

„Zveřejnění pravdivých údajů o výši platu státního úředníka nemůže způsobit jakoukoliv újmu. Pokud byly odměny vyplaceny za skutečně odvedenou práci a ve standardní výši, pak toto zveřejnění není vůbec způsobilé vyvolat následky uvedené státním zástupcem,“ uvedl advokát Petr Kočí, který Karla Randáka obhajuje.

Prvotní žádost fondu ze dne 9. dubna 2013 o poskytnutí informací o souhrnných mzdách tehdejší vrchní ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády ČR Jany Nagyové a vedoucího Úřadu vlády ČR Lubomíra Poula byla zamítnuta. Reakcí na fondem podaný rozklad bylo (6. června 2013 - zhruba týden po stanovené lhůtě) zrušení původního rozhodnutí Lubomírem Poulem a vrácení k novému projednání. Nadační fond 3. července 2013 podal stížnost proti nečinnosti, opět bez jakékoliv odezvy. Až v tomto týdnu, více než měsíc po uplynutí lhůty pro rozhodnutí, Úřad vlády ČR žádost opět zamítl.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. Více o kauzách čtěte ZDE.

Kontakty: Petr Kočí, právní zástupce NFPK, tel.: 777 626 065, Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734 315 352