26. dubna 2013 | Aktuality

Úspěch Jakuba Klouzala ve sporu s ministerstvem

Jakub Klouzal, oceněný Nadačním fondem proti korupci za protikorupční jednání a občanskou statečnost Cenou za odvahu, slaví úspěch u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve sporu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (dále jen „ministerstvo“).

Jakub v minulosti opakovaně upozorňoval na „nestandardní“ procesy v oblasti veřejných zakázek na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a informoval o nich vedoucí pracovníky ministerstva. Vzhledem k jejich stálé nečinnosti se následně obrátil na Nadační fond proti korupci, který mu poskytl pomoc a který s ním na tomto případu dosud spolupracuje.

Jakubu Klouzalovi bylo pro jeho činnost vyhrožováno likvidací a byl na něj vyvíjen psychický nátlak. V důsledku tohoto nátlaku se v roce 2011 vzdal své pozice ředitele odboru. Následně mu byla nabídnuta pozice neodpovídající jeho kvalifikaci a dostal výpověď.

Proti výpovědi se bránil žalobou. Nyní Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že rozvázání pracovního poměru ministerstvem je neplatné. „Pan Klouzal s výpovědí od počátku nesouhlasil,“ uvádí Marie Volmanová, která jej u soudu zastupovala, a dodává, že ministerstvo nemohlo svévolně poměr ukončit. Proto účelově nabídlo neodpovídající zařazení a po odmítnutí ze strany klienta tvrdilo, že je dán důvod pro výpověď. „Stal jsem se pro některé zaměstnance ministerstva nepohodlným a byla snaha se mě zbavit“, doplnil Jakub Klouzal.

Nadační fond proti korupci vnímá nepravomocné rozhodnutí soudu jako výrazný úspěch Jakuba Klouzala v této kauze. „Jsem rád, že Jakub v tomto sporu uspěl, neboť se zachoval mimořádně statečně. Spravedlnost je na jeho straně a vítězství si zasloužil,“ sdělil ředitel fondu Petr Soukenka.

Kontakty: Linda Majerová, projektová manažerka NFPK, tel.: 734  315 353, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz, www.nfpk.cz