S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
8. listopadu 2012 | Cena za odvahu

Věra Ježková

Cena za odvahu NFPK 2012 - 200 000 Kč

Věra Ježková je absolventkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Pracovala 18 let v Severočeských dolech – v nynější dceřiné společnosti ČEZu. Z pozice akcionářky ČEZu upozornila na hrozbu zmaření investic polostátního podniku ČEZ, respektive před jeho záměrem obnovy bloků v elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč.

ČEZ totiž tvrdí, že její ekonomická návratnost nastane po 25 až 30 letech jejího provozu s tím, že bude celou dobu zásobována pouze uhlím z přilehlého Dolu Nástup Tušimice (dále jen DNT). Při jejím zprovoznění v roce 2015 by muselo být k dispozici do let 2039 až 2044. V rozporu s tím manažeři Severočeských dolů v dokumentaci pro další těžbu uhlí sami uvedli, že jej ve zmíněném dole po roce 2029 zbyde pouze 18 milionů tun.Ty by však stačily pouze na necelé dva roky omezeného provozu obnovených bloků elektráren Tušimice a Prunéřov. To znamená, že varování Věry Ježkové o nedostatku uhlí na DNT je oprávněné a za této situace by byla tato investice pro ČEZ ztrátová v řádu mnoha miliard Kč. Veřejná zakázka na modernizaci elektrárny Prunéřov byla mimo jiné přidělena také společnosti Škoda Power a to v době, kdy ředitelem společnosti ČEZ byl Martin Roman. Existují indicie, že za hlavním dodavatelem Škoda Power stojí právě Martin Roman. Věra Ježková, díky svým odvážným aktivitám, musela čelit silným lobbistickým tlakům, nepříjemným anonymním vzkazům a smyšleným stížnostem, které měly vést ke ztrátě jejího zaměstnání na Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP ČR).

Po převratu již mohla zahájit studia na vysoké škole a ve své diplomové práci se věnovala i problematice geologie na DNT. Tím se dostala k řadě materiálů, které nasvědčovaly tomu, že v DNT docházelo k různým nekalým aktivitám, jejichž rozsah se postupně zvyšoval. Svými znalostmi o problematice DNT se tak stala nepohodlnou. Proto byla v roce 1998 z „organizačních důvodů“ ze Severočeských dolů propuštěna.

Pro svoje odborné znalosti, nabyté v Institutu environmentálního inženýrství na VŠB Ostrava, byla v roce 1999 zaměstnána na SFŽP ČR, kde v současné době působí v odboru kontroly. Od roku 2005 Věra Ježková stále upozorňovala na nelegální těžbu uhlí v části dobývacího prostoru DNT vedení Severočeských dolů. Tyto skutečnosti svým šetřením v roce 2007 potvrdilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP).

V té době ředitel odboru komunikace Severočeských dolů Vladimír Budinský požádal Ježkovou ve svém e-mailu, ve kterém mimo jiné napsal: „Nechci tím vůbec říkat, že nemáte vy pravdu – jen hledám argumentaci, kterou byste nám pomohla říkat, abychom věc na úřadech, před Greenpeace i mediálně ustáli“. Byla jí nabídnuta pozice poradce pro Severočeské doly v oblasti životního prostředí ovšem s tím, že o chybějícím souhlasném stanovisku MŽP a chybějícím povolení k těžbě v části dobývacího prostoru DNT se již nebude hovořit. Na takovou podmínku nepřistoupila. V roce 2008 MŽP opětovně upozornilo na nelegální těžbu uhlí. Vzhledem k tomu, že i poté báňská správa tolerovala nelegální těžbu v některých lokalitách DNT, podala Ježková trestní oznámení na konkrétní představitele státní báňské správy.

Věra Ježková zpracovala bezpočet propočtů a analýz (dokonce i na objednávku od pana Budinského!) a vystupovala na valných hromadách ČEZu, kde  nešetřila kritikou vedení tohoto polostátního podniku, které vědomě přehlíželo a přehlíží tyto podezřelé praktiky, stejně tak, jako Dozorčí rada ČEZ a.s.

Umlčet Věru Ježkovou se pokoušel rovněž lobbista Miloslav Kožnar, který figuruje například v kauze Pandurů. Opakovaně na ni vyvíjel nátlak s tím, aby se případnou zmařenou investicí elektrárny Prunéřov již nezabývala. Druhá z jejich schůzek byla nahrána.  Z nahrávky je patrné, že Miloslav Kožnar nabízel Ježkové nesmyslné zpracování posudku, ze kterého by byly „velké prachy“ a zdůrazňoval, že pokud podrobnosti ke zmařené investici Prunéřov bude dál zveřejňovat, tak veškerou odpovědnost ponese dnes již bývalý generální ředitel Severočeských dolů Jan Demjanovič, který byl pouhou figurkou a nebyl strůjcem samotných podvodů.

I přes tyto okolnosti se nikdy nenechala odradit a na všechny podvody upozorňuje do dnešního dne, ačkoliv čelí mnohým nepříjemnostem a dehonestaci její osoby, včetně hrozby ztráty zaměstnání.

Osobní stránky Věry Ježkové - www.verajezkova.cz. Věra Ježková, akcionářka ČEZu, opakovaně odeslala dozorčí radě ČEZ výzvu, aby prošetřila zatajení více jak 100 milionů tun uhlí v Dole Bílina v hodnotě 250 miliard Kč. Podstatou je, aby tuto kauzu měla veřejnost k dispozici a vytvořila se veřejná kontrola nad prací dozorčí rady ČEZu. Bližší technické informace najdete zde http://verajezkova.cz/pozitivni-evolucee/zatajene-uhli/.

 

Články