13. února 2017 | Tiskové zprávy

Veřejné zakázky jednoduše

Veřejné zakázky bývají často zdrojem nekalého jednání a nezřídka je provází i masivní zneužívání finančních prostředků a korupce. S mnoha takovými případy se setkal i Nadační fond proti korupci. Z tohoto důvodu se proto rozhodl více zaměřit svou činnost na problematiku veřejných zakázek a tuto svou činnost podpořit vydáním Manuálu transparentnosti veřejných zakázek. Ten je určený široké veřejnosti, která přijde s veřejnými zakázkami do styku – mimo jiné úředníkům obecních úřadů a občanům, kteří nejsou lhostejní vůči netransparentnímu hospodaření s veřejnými prostředky.

Manuál je rozdělen do několika částí. Po krátkém úvodu do problematiky se uživatel dozví, kde přesně je možné nalézt podrobné informace a dokumenty k veřejné zakázce. Dále se pak seznámí s většinou způsobů manipulace s veřejnými zakázkami a to jak v průběhu soutěže, tak i po uzavření smluv. Manuál rovněž představí varovné signály a typický scénář zmanipulované zakázky. Závěr publikace se pak věnuje úřadům, které lze na tyto manipulace upozornit. Vzhledem k faktu, že jsme národ vynalézavý, určitě se nám nepodařilo zdokumentovat všechny možnosti manipulace. Proto bychom i tímto způsobem rádi oslovili ty, kteří se s těmito „novými“ způsoby setkali, aby nás informovali. Taktéž budeme rádi za každý podložený podnět o manipulaci nebo korupci ve veřejných zakázkách. Nadační fond proti korupci jim tak může následně nabídnout kvalifikované právní rady.

„Z vlastní dlouholeté praxe mohu potvrdit, že ke zneužívání veřejných prostředků právě prostřednictvím veřejných zakázek dochází ve vysoké míře. Jelikož se nejedná o úplně jednoduchou záležitost, rozhodli jsme se v Nadačním fondu sepsat co možná nejjednodušší návod pro ty, kteří jsou s veřejnými zakázkami v téměř každodenním styku a nejsou zrovna právníci s příslušnou specializací. Pokud by se náhodou setkali s něčím, co není v našem manuálu uvedeno, mohou se na nás kdykoliv obrátit a my jim rádi poradíme,“ okomentoval důvody vydání Manuálu JUDr. Miroslav Cák, specialista NFPK v oblasti veřejných zakázek.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Příloha: Manuál transparentnosti veřejných zakázek (formát pdf)

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník, e-mail: miroslav.cak@nfpk.cz