2. května 2018 | Aktuality

Veřejný zájem nade vše

Jiří Komárek, bývalý ředitel ostravské expozitury Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu, byl pravomocně zproštěn obžaloby za údajný trestný čin, kterého se měl dopustit v roce 2016 v reakci na nestandardní a utajovanou policejní reorganizaci. Tehdy v médiích označil policejního prezidenta Tomáše Tuhého za „osobu podezřelou z brutálního úniku informací v rámci objasňování hospodářské trestné činnosti ve stamilionových částkách“. Krajský odvolací soud zrušil rozsudek Okresního soudu Praha – západ, který Jiřího Komárka potrestal roční podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby. Nadační fond proti korupci považuje Jiřího Komárka za statečnou osobu a z tohoto důvodu jeho případ od počátku sleduje a rozhodl se mu pomoci.

Svůj vysoký morální kredit prokázal Jiří Komárek již dříve, když během své služby odmítl desetimilionový úplatek. Své kvality prokázal i při řešení politicky citlivých kauz.

Jiří Komárek se snažil podezřelé policejní reorganizaci postavit, což nejvíce vystihují slova předsedkyně odvolacího trestního senátu Lucie Černé: „Cílem nebyl žádný osobní prospěch. Sledoval jiný hlavní cíl, a to zvrátit reorganizaci v tom směru, aby nedošlo k ohrožení vyšetřování živých kauz.

Výsledek soudního jednání komentoval i Komárkův obhájce Petr Kočí: „Jiří Komárek jednal ve veřejném zájmu. Nacházel se v situaci, kdy – jak zdůraznil i odvolací soud – vyčerpal všechny ostatní prostředky, neměl se již na koho obrátit, a proto mu nezbylo, než postupovat tak, jak postupoval, a předmětné informace zveřejnit.

Podezřelá policejní reforma byla dle mého osobního názoru realizována na základě politické objednávky. Věřím, že dříve či později skutečné motivy této akce policejního prezidenta Tomáše Tuhého a tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance vyplují na povrch. Jiří Komárek je osobností, která se nebála tyto skutečnosti trefně pojmenovat. Jsem rád, že odvolací soud nakonec takto rozhodl,“ okomentoval pondělní rozsudek Krajského soudu Praha – západ Karel Randák, místopředseda správní rady Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Janusz Konieczny, analytik NFPK, tel: 604 270 132, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz