18. prosince 2011 | Aktuality

Vyjádření Karla Janečka

Skupina RSJ investuje prostřednictvím řádně regulovaných fondů kolektivního investování v zahraniční. V době jejich vzniku bohužel v ČR neexistovala možnost založení takových fondů rizikového kapitálu na obchodování s deriváty. Zisk fondů tedy vzniká mimo území ČR, kde je také zdaněn podle platných zákonů. Společnost RSJ, a.s. jako obchodník s cennými papíry pouze obhospodařuje majetek těchto fondů. K této činnosti má řádnou licenci od ČNB a dostává za ni standardní odměnu jako asset manager. Popisovaná konstrukce je ve finančnictví zcela běžná a využívají ji tisíce bank a investičních společností po celém světě.

Danění všech aktivit RSJ je v naprostém souladu s platnými zákony. Odborná analýza bude k dispozici v připravovaném posudku renomované auditorské firmy KPMG, která je detailně seznámena se strukturou naší činnosti. Jinými slovy - obvinění, že RSJ "podniká prostřednictvím nelegálních offshore společností, které jsou fakticky řízeny z ČR" je zcela nesmyslné. Navíc lze od letošního roku již konečně založit obdobné fondy kvalifikovaných investorů i v naší zemi a to za srovnatelných podmínek, včetně daňových.

Závěrem bych rád zdůraznil, že mediální kauzy účelově zaměřené proti mé osobě nenastaly po objevení nějaké nové skutečnosti. Naše činnost je tvrdě kontrolována a regulována a s detaily našeho podnikání je obeznámena jak Česká národní banka, tak daňový úřad již dlouhou řadu let.

Karel Janeček, Ph.D.
Předseda představenstva RSJ, a.s.
Předseda správní rady NFPK

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, tel.: 734 315 354, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz