24. února 2016 | Aktuality

Zákon? Co to je?

Nadační fond proti korupci obdržel koncem roku 2015 alarmující informace, které naznačovaly, že Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války (dále jen „Centrum“), resp. jeho ředitelka PhDr. Helena Krejčová, má velmi originální přístup k dodržování zákonů a hospodaření.

Centrum je z celé řady objektivních důvodů povinným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Připomeňme si, že Centrum hospodaří ročně s dotací od Ministerstva kultury a to ve výši přibližně 11 000 000 korun. Vlastní činností v roce 2014 získalo částku přibližně 9 500 korun. Osobní náklady podle výroční zprávy za rok 2014 činily téměř 8 800 000 korun. Fond si tedy dle tzv. informačního zákona opakovaně žádal o poskytnutí příslušných informací.

Otázku uvedenou v nadpisu si zřejmě ředitelka Centra PhDr. Krejčová položila v okamžiku, kdy naši žádost obdržela. Dostalo se nám totiž odpovědi, že Centrum není povinným subjektem. Proti tomuto rozhodnutí Fond podal odvolání. Reakcí na odvolání bylo sdělení, že naši žádost předávají zřizovateli, tedy Ministerstvu kultury k rozhodnutí. Fond se rozhodl nečekat na stanovisko ministerstva a oslovili jsme přímo ministra kultury. Ledy se pohnuly a Centrum uznalo, že je povinným subjektem a většinu informací nám poskytlo. Nutno dodat, že některé informace byly velmi zajímavé, např. počet zaměstnanců (cca 13) a výše odměn paní ředitelky (např. rok 2014 - 160 000 korun) v kontextu celkových mzdových nákladů a dalších získaných informací.

Zákon rovněž ukládá povinnost povinnému subjektu zveřejnit poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a to ve lhůtě do 15 dnů od poskytnutí informací. Paní ředitelka tuto povinnost asi přehlédla a tak jsme jí na to upozornili. Paní ředitelka napravila nezákonný stav vskutku originálním způsobem. V naší historii se Fond s ničím podobným nesetkal. Odpověď byla na webových stránkách Centra zveřejněna v prakticky nedohledatelné formě, ale hlavně, došlo k začernění některých informací, které byly podstatou dotazu, čímž opětovně došlo k porušení zákona (viz příloha). Ostatně začerňování textu je asi nějaké hobby některého ze zaměstnanců Centra, neboť i výroční zprávy obsahují začerněné pasáže a to zcela neopodstatněně (viz příklady).

Perlička závěrem. Téměř veškerá komunikace ze strany Centra probíhala anonymně, resp. emailové zprávy nebyly zakončeny uvedením jména konkrétního zpracovatele nebo odpovědné osoby, ale textem „S pozdravem…Centrum pro dokumentaci…“. Když Fond žádal o nápravu, tak se mu nedostalo žádné odpovědi. S podobnou formou komunikace jsme se doposud nesetkali.

„Celá anabáze s Centrem by byla do jisté míry humornou epizodou, tedy kdybychom zapomněli na oněch 11 milionů korun z rozpočtu ministerstva kultury. Můžeme pouze spekulovat o tom, zda se jedná o naprostou nekompetenci a/nebo o záměr.,“ okomentoval situaci okolo Centra Petr Soukenka, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz

Originál odpovědi:

Text uveřejněný na webu Centra:

 

Příklady začerněného textu z výroční zprávy za rok 2014:

strana č. 9:

strana č. 10: