2. května 2016 | Aktuality

Změny v NFPK

Petr Soukenka, stávající ředitel Nadačního fondu proti korupci, požádal správní radu NFPK o ukončení svého angažmá z důvodů dlouhodobých zdravotních problémů. Na jeho pozici byla s platností od 1. května 2016 správní radou jmenována dosavadní projektová manažerka fondu Linda Majerová.

Správní rada NFPK by ráda i touto cestou poděkovala Petru Soukenkovi za jeho dosavadní práci v pozici ředitele a analytika a popřála mu především pevné zdraví.

Fond nadále pracuje na závažných společenských kauzách. Náplň jeho činnosti i její rozsah se nemění.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakty: Linda Majerová, ředitelka NFPK, tel.: 734 315 353, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz