2. května 2014 | O nás

O nás

"Když jsme na konci roku 2010 stavěli základy Nadačního fondu proti korupci, netušili jsme, jak vysoká „věž“ na nich vyroste. Po prvních letech existence tuto věž nelze v české krajině přehlédnout. Povedlo se nám rozhýbat boj s korupcí v tomto státě, pyšný jsem zejména na naše angažmá v rozkrytí korupčních mechanismů v pražském Dopravním podniku, výraznou stopu náš fond zanechal také třeba v kauze informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí a aktivní jsme byli také v legislativě, kde mimo jiné usilujeme o transparentnost veřejných zakázek a majetkových poměrů. Velmi mě těší, že se fondu podařilo získat podporu veřejnosti, nejen morální, ale i finanční. Proto jsme mohli významně finančně ocenit odvahu lidí, kteří upozornili na korupci ve svém bezprostředním okolí. Ať už já, nebo mí kolegové ze správní rady jsme za poslední rok absolvovali desítky besed, přednášek a mediálních rozhovorů, kde jsme se snažili vysvětlovat principy korupce a smysl boje proti ní. I v tom je poslání našeho fondu.

Čím vyšší věž stavíte, tím lépe se do ní strefuje nepřátelům. Útoky, které nás kvůli naší činnosti neminuly, ale prokázaly, že naše základy jsou pevné a není se do budoucna čeho bát. Díky všem za spolupráci a podporu."

Karel Janeček, zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci

 

Vize a cíle NFPK

Základní vizí NFPK je stav, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat. Stav, kdy korupce nebude standardem, ale naopak opovrženíhodnou výjimkou, a kdy budou mít takovýto pohled na věc nejen orgány výkonné či soudní moci, ale i občané.

Je hanebné, jaké společenské prestiže se dostává zlodějům a dalším lidem, kteří si své peníze nevydělali legální cestou. Nejrůznější oslavy, na kterých si vlivní politici podávají ruce se zlojedy, se staly něčím normálním. Přitom je to ostuda pro všechny. Včetně těch, kterým korupce vadí, a přesto ji tolerují.

NFPK podporuje občany, kteří se odmítají s korupcí smířit. Lidi s étosem, lidi schopné protestu proti korupčním praktikám. Formou takové podpory jsou finanční odměny whistleblowerům, tedy těm odvážným, kteří i s vědomím osobních rizik nenechali přistižené zloděje vesele krást. Nebáli se krádež nazvat krádeží. Upozornili, že se krade. Bude-li takovýchto charakterních a rozhodných lidí přibývat, korupčníky to velmi oslabí.

 

Nadační fond proti korupci je členem Národní sítě Global Compact Česká republika

 

Vydavatel: Nadační fond proti korupci ISSN 2336-3614 (České vydání)