2. května 2014 | Mediaservis

Mapa české korupce

Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) obdržel před časem od anonymního autora soubor s několika dokumenty a s několika diagramy (grafy), které se snaží zachytit vzájemné osobní a jiné vazby významných činovníků politické scény a orgánů státní správy s fyzickými či právnickými osobami, které mají či měli co do činění s potenciálně klientelistickými, korupčními či kriminálními aktivitami v České republice za posledních 10, resp. 20 let. Autor přitom dle svého vyjádření vycházel z veřejných zdrojů, jejichž seznam tvoří součást zaslaných dokumentů. Závěry a informace jsou dle autora platné k  31. lednu 2012, tedy nejnovější dění není v dokumentech zachyceno.              

NFPK se rozhodl po prostudování a revizi zveřejnit tyto diagramy včetně doplňujících textů, které vysvětlují motivaci pro tuto činnost, pojmy popisující tyto grafy a závěry výpočtu tzv. vah (tj. důležitosti) jednotlivých prvků v grafu. Zveřejňujeme rovněž slovní popis vazeb a skutečností nejvýznamnějších prvků v grafu. Tímto krokem chceme poukázat na dobrovolnou a nezištnou aktivitu anonymních občanů České republiky a na možnost použití vědeckých metod (teorie grafů) pro analýzu velkého množství dat a jejich vzájemných vazeb v socioekonomických systémech.               

NFPK prohlašuje, že informace a formulace v grafech a v textech vyjadřují výsledky práce a závěry anonymního autora, jehož totožnost není NFPK známa. NFPK materiály toliko prostudoval a provedl některé úpravy dat či formulací původního textu.


NFPK, 12.11.2012

Mapa české korupce