9. března 2015 | Granty

Porovnání cen za ostrahu objektů ve veřejné správě s cílem odhalit korupci

Cílem projektu bylo snížení prostoru pro korupci při zadávání zakázek na ostrahu kancelářských budov ve veřejné správě. Základním nástrojem byl porovnání cen u 44, resp. 19 subjektů státní správy. Předpoklad, že z tohoto srovnání budou zřejmé velké hodnoty, na které se zaměří další šetření, se ukázal jako mylný. V oblasti ochrany byly objeveny jen dvě nepříliš významné odchylky. Proto byly pečlivě vyhodnoceny i ceny za úklid jednotlivých objektů a tam se podařilo odhalit předraženou zakázku a učebnicový příklad konfliktu zájmů.

Ze srovnání cen ostrahy nevyplynula žádná výjimečně velká hodnota. Kromě budovy MMR Na příkopě a Brněnského magistrátu. Jak poměrové ukazatele (264 Kč, 10 016 Kč) tak absolutní hodnota celkové ceny za roky 2011, 2012, 2013 ve výši 29 927 239 Kč dávaly tušit nestandardní postup při zadávání této zakázky. Bylo zjištěno, že smlouva s firmou Jana Vorlová – BETNEM byla prodlužována už od roku 1996 a k přesoutěžení došlo až na konci roku 2012. Zatímco dříve ostraha město přišla na 10,7 milionu korun ročně, od roku 2013 je to 6,5 milionu korun. Magistrát tak za ostrahu v letech 2009 až 2012 utratil navíc celkem 16,7 milionu korun.

Protože zjištění v oblasti ostrahy nebylo příliš významné, soustředil se řešitel projektu na ceny úklidu. Bylo zjištěno, že roční průměrná cena úklidu činí 116 Kč za metr čtvereční. To je významný pokles oproti cenám zjištěným v roce 2011, kdy průměrná roční cena úklidu činila 253 Kč za metr čtvereční. Tržní roční průměrná cena úklidu velkých kancelářských prostor se pohybuje kolem částky 120 Kč.

Dále je zajímavé, že smlouva, na jejímž základě měl brněnský magistrát zajištěn úklid do roku 2013, platila od roku 1996. Tehdy se údajně konalo výběrové řízení, ale prý byly všechny doklady již skartovány. Následně byla uzavřena smlouva s firmou Alena Weberová. Ta se stala hlavní a největší společností, která prováděla úklid v budovách magistrátu až do konce roku 2012. Tedy 16 let. Již v roce 2011 společnost Acta Non Verba zjistila, proč byl brněnský magistrát tolik let spokojen s trojnásobně předraženým úklidem. Vyhovovalo to zřejmě především manželovi paní Weberové, referentovi magistrátu pro správu budov Josefu Weberovi. Již tehdy vyzvala brněnský magistrát, aby na úklid konečně vypsal výběrové řízení. Přes sliby nakonec ke skutečnému přesoutěžení úklidu však ve skutečnosti došlo až na konci roku 2012 a teprve od roku 2013 začala v Brně uklízet nová, třikrát levnější firma. Zatímco dříve stál úklid budov 15,3 milionu korun ročně, od roku 2013 je to 5,3 milionu. Magistrát tak za úklid v letech 2009 až 2012 utratil navíc celkem 40 milionů korun.