2. května 2014 | Granty

Právní pomoc oznamovateli v kauze Opencard

Finanční prostředky jsme využili k obhajobě oznamovatele v dané trestní věci (v roce 2012 probíhalo vyšetřování na úrovni PČR a dále se věc dostala do fáze podané obžaloby). Poslední procesní úkon, který oznamovatel učinil, byla žádost o předběžné projednání obžaloby Městským soudem v Praze, a to ještě před nařízením hlavního líčení spojený s žádostí o zastavení trestního stíhání (případně vrácení věci k došetření). O tomto návrhu nebylo Městským soudem v Praze doposud rozhodnuto. Další úkon, který oznamovatel absolvoval, byla návštěva Generální inspekce bezpečnostních sborů, která šetří úniky informací v dané trestní věci.