2. května 2014 | O nás

Pro nás - testovací

"Když jsme na konci roku 2010 stavěli základy Nadačního fondu proti korupci, netušili jsme, jak vysoká „věž“ na nich vyroste. Po prvních letech existence tuto věž nelze v české krajině přehlédnout. Povedlo se nám rozhýbat boj s korupcí v tomto státě, pyšný jsem zejména na naše angažmá v rozkrytí korupčních mechanismů v pražském Dopravním podniku, výraznou stopu náš fond zanechal také třeba v kauze informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí a aktivní jsme byli také v legislativě, kde mimo jiné usilujeme o transparentnost veřejných zakázek a majetkových poměrů. Velmi mě těší, že se fondu podařilo získat podporu veřejnosti, nejen morální, ale i finanční. Proto jsme mohli významně finančně ocenit odvahu lidí, kteří upozornili na korupci ve svém bezprostředním okolí. Ať už já, nebo mí kolegové ze správní rady jsme za poslední rok absolvovali desítky besed, přednášek a mediálních rozhovorů, kde jsme se snažili vysvětlovat principy korupce a smysl boje proti ní. I v tom je poslání našeho fondu.

Čím vyšší věž stavíte, tím lépe se do ní strefuje nepřátelům. Útoky, které nás kvůli naší činnosti neminuly, ale prokázaly, že naše základy jsou pevné a není se do budoucna čeho bát. Díky všem za spolupráci a podporu."

Karel Janeček, zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci

 

Nadační fond pro boj proti korupci založený v březnu 2011 si stanovil jako svůj hlavní cíl podporovat rozvoj etických hodnot v demokratické společnosti a odhalovat skrytou korupční činnost ve veřejné správě.

Finančně i mediálně podporuje odvážlivce upozorňující na významné veřejné kauzy. Oznamovatelé totiž prozrazením citlivých skutečností riskují své zaměstnání i klidný život. NFPK usiluje o změnu vnímání oznamovatelů. Jsou to odvážní lidé, kteří šetří peníze daňových poplatníků. Fond dále podporuje projekty odhalující korupci ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomickým dopadem, těm nejlepším uděluje granty.

Korupce velmi škodí společnosti, z ekonomického hlediska je to nejhorší forma krádeže, protože devastuje celou ekonomiku. Nadační fond se snaží pomáhat lidem upadajícím do skepse a rezignujícím na to, že se s korupcí u nás dá něco dělat. Svojí aktivitou přesvědčuje, že to možné je.