S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
1. března 2018 | Akademie

O protikorupční akademii

Nadační fond proti korupci připravil v rámci své vzdělávací činnosti nový dlouhodobý projekt Protikorupční akademie, který je určen zejména studentům středních a vysokých škol a občansky aktivní veřejnosti v regionech.

V průběhu jednotlivých setkání se posluchači dozví informace, které přímo souvisí s aktivním přístupem k dění jak na komunální, tak i na celonárodní úrovni. Seznámí se se základními možnostmi získávání informací (zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím), komunikací s orgány činnými v trestním řízení (např. jak správně podat trestní oznámení), komunikací s orgány státní správy (podnět na ÚOHS či další státní úřady). Dále získají informace, jak správně postupovat v případě, že se stanou svědkem korupčního jednání (spolupráce s policií, možnosti pořizování audio/video záznamů, oznamování korupce).

Jelikož jednou z hlavních cest, kterou mizí finanční prostředky státu i obcí, bývají veřejné zakázky, zaměřil se Nadační fond proti korupci v rámci Protikorupční akademie na osvětu i v této oblasti. V rámci setkání bude možné se dozvědět, kde a jakým způsobem je možné získat informace a kde konkrétně bývá „zakopán pes“, jaké finty se používají a jak následně postupovat v případě, že dojde ke zjištění nesrovnalostí.

Posluchač získá i základní informace jak o legislativě, která má přímou vazbu na veřejné zakázky, tak i o zákonech, které souvisí s činností Nadačního fondu proti korupci (ochrana oznamovatelů, registr smluv apod.).

„Rádi bychom rozšířili povědomí o Fondu a boji proti korupci jako takovém i do regionů. Opava je první vlaštovkou a další budou následovat. Pokud by samozřejmě nějaké další město či konkrétní škola měly o tuto aktivitu zájem, budeme rádi, pokud nás budou kontaktovat. Konkrétní strukturu jednotlivých akcí je samozřejmě možné přizpůsobit konkrétním posluchačům,“ doplnil informace o Protikorupční akademii Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Máte-li zájem o realizaci Protikorupční akademie i ve Vašem městě, neváhejte nás kontaktovat na barbora.cinadrova@nfpk.cz. 

Generálními partnery Protikorupční akademie jsou společnosti    a    

  

 

Mediální výstupy