2. května 2014 | Kdo jsme

Osobnosti NFPK

Nadační fond proti korupci je česká nestátní instituce založená 15. března 2011. Jejím cílem je podpora boje proti korupci v Česku. Hlavním donátorem a jedním ze zakladatelů je český matematik a sociální inovátor Karel Janeček, kterého v roce 2022 časopis Forbes zařadil na 92. místo na seznamu nejbohatších Čechů s majetkem 3,7 mld. Kč.

 

Správní rada 

Jan Krouský je český právník, který se zaměřuje na oblasti ochrany osobnosti i obchodního a občanského práva. Zastupuje klienty při vymáhání bezdůvodného obohacení v souvisejících soudních řízeních, včetně řízení u Evropského soudu pro lidská práva.   

 

Vladimír Peták  je manažer, bývalý finanční ředitel a generální ředitel v oborech letectví a kosmonautiky. Byl supervizorem start up projektů pro společnost KPMG. Zaměřuje se na strategické řízení a nastavování procesů pro úspěšné fungování společností, aktuálně je CFO ve společnosti UP271. 

 

Jan Bejvl - člen správní rady

 

Dozorčí rada

 

  • Karel Janeček, je český matematik a sociální inovátor, zakladatel Nadačního fondu Neuron na podporu vědy a výzkumu, Nadačního fondu pomoci a Nadace Karla Janečka. Přednášel finanční matematiku na MFF UK. Je spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty.

 

 

  • Petra Cihlářová je členkou dozorčí rady NFKP a předsedkyní dozorčí rady NLKJ. Po svém konzultantském působení v EY převzala v roce 2020 v Trustu 21 správu investic, zejména svěřených společností a start-upů.

 

  • Irena Kolarová v rámci své právní praxe působila mimo jiné jako advokátka u KPMG Legal a nyní působí v advokátní kanceláři ARROWS, kde se zaměřuje na korporátní právo, fúze, akvizice, poradenství rodinným firmám, ale také na neziskový sektor a start-upy.